دفاع مقدس سرمایه غنی فرهنگی

فتحی

دفاع مقدس سرمایه غنی فرهنگی

در آستانه چهلمین سالروز گرامیداشت هفته دفاع مقدس به نظر می رسد نگاهی دوباره به اقدامات و از خودگذشتگی های اقشار مختلف جامعه در دوران گذشته و در برهه های زمانی و مکانی متفاوت مى تواند زمینه آشنایی بیشتر جوانان را با واژه دفاع مقدس آشنا کند چراکه با توجه به تغییر نسل ها ضرورت آشنا کردن نسل جدید با ارزش ها و هنجارهایی که ریشه در اعتقادات و فرهنگ غنی ایرانی اسلامی دارد امری ضروری است.

دوران دفاع مقدس به عنوان یکی از سرمایه های غنی فرهنگی نیاز به بازگویی و بازنمایی ایثارگری هایی دارد که دلیرمردان و شیر زنان هشت سال دفاع مقدس در آن ایفای نقش کردند و بدون هیچ چشم داشتی تنها برای صیانت از ایران اسلامی و دفاع از وطن، آبرو و اسلام از بزرگترین سرمایه خود که جان و خانواده بود، گذشتند تا مفهوم عینی استقلال و امنیت با جانفشانی و ایثارگری سرمایه‌های عظیم اجتماعی نمود عینی بیابد در همین راستا توجه به چند نکته به ويژه در شرایط کنونى که جبهه حضور و ایثارگرى از جبهه‌ هاى نظامى و سخت افزاری به جبهه هاى نرم افزارى و صیانت از حریم فرهنگى، اجتماعى و هویتی جامعه و افراد تغيير یافته، امرى ضرورى است.

* امروز بعد از گذشت ۴۰ سال بازنمایی تفکر مقابله با قدرت طلبى و هجوم نابخردان، نااهلان جاهل و معاندان، با بصیرت و درک درست شرایط از ضروری ترین اقدامات به ویژه در حوزه آگاه سازى فرهنگى است که این امر با هم افزایی و همدلی و توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز رفتاری و کلامی در حوزه تبیین دستاوردهای دوران دفاع مقدس از وظایف دستگاه‌هاى مختلف فرهنگى است تا با بازنمایی جلوه های شکوه حضور افراد مختلف در عرصه های دفاع مقدس، بار دیگر اندیشه و تفکر جهاد حقیقى را در جامعه جارى سازند.

* توجه ویژه به ظرفیت جوانان در شرایط کنونى و اعتماد به توانمندی و تصميمات آنها مى تواند در بستر هدایت و راهبرى بدون دخالت نگرشى، جلوه اى ديگر از جذابیت پتانسیل نظام مقدس جمهورى اسلامى را در نگاه جامع محور آن به نمایش بگذارد که این امر نيز در ادامه تاثیر تفکر اعتماد به حضور جوانان در ۸ سال دفاع مقدس قابل تحلیل و تجربه بوده و جان و امیدى دوباره را در جامعه و به خصوص در میان جوانان مى دمد و نقشه بسیاری از دشمنان داخلى و خارجى را که با سوء استفاده از تفاوت هاى نگرشى و تنوع فکرى و حزبى بر طبل ناامیدی و رخوت و گوشه گیری مى دمند خنثى خواهد کرد.

* عدم مقایسه نسل ها و ایجاد فضاى گفتگو با ادبیات مشترک حس انسان دوستى و وطن دوستى با محوریت ایمان و اخلاص در بین بازماندگان از نسل جوانان دوران ۸ سال دفاع مقدس و جوانان دوران دفاع از سلامت و علم و حرم، به عنوان ىکى از میراث گران بهاى تفکر دفاع مقدس از ضروریات جامعه امروز براى تعمیق اهداف والاى دفاع از دین و کشور و ۸ سال دفاع از وطن و بیش از ۴۰ سال مقاومت یک تنه در برابر تمام دنیا است.

* نکته پایان اینکه تبلور عینى اراده در انجام وظیفه و اداى دین به کشور و ملت در مقاطع زمانى مختلف به اشکال متفاوت نمود مى یابد و امروز وظیفه جوانان دیروز است تا بار سنگین انتقال مفاهیم دوران جنگ و مقاومت و شهادت و دفاع مقدس را به درستى و به دور از هیاهوهای روزمرگی و فرصت گرایى برخى جاه طلبان به جوانان امروز منتقل کنند تا همچنان شاهد بروز و ظهور جلوه هاى زيبايى از، ایثار، ازخودگذشتگی و شهادت و دفاع باشیم که البته نمونه بارز آن در این ‌روزها، در قامت مدافعان سلامت به عینه قابل مشاهده است.

Share this post