مقابله با مخاطرات طبیعی از دغدغه‌های اصلی مدیران مناطق مختلف استان زنجان است

مهندس بیات منش

مقابله با مخاطرات طبیعی از دغدغه‌های اصلی مدیران مناطق مختلف استان زنجان است

 

میهن نیوز_مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران و برنامه‌ریزان منطقه‌ای، مقابله با مخاطرات طبیعی در مناطق مختلف استان زنجان است.
مسعود بیات منش در گفتگو با خبرنگاران، با بیان اینکه شناخت مسائل توسعه شهرها و ارائه راهکارهای مناسب برای آنها از اقدامات اساسی در راستای نیل به توسعه پایدار مناطق شهری است، گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران و برنامه‌ریزان منطقه‌ای، مقابله با مخاطرات طبیعی در مناطق مختلف استان است.
وی اظهار داشت: بکارگیری پنج شاخص محیطی و جمعیتی در پهنه بندی سکونتگاه‌های شهری در برابر خطر زلزله، همچون پارامترهای وجود گسل، جنس زمین، شیب، زمین‎ لغزش و تراکم جمعیت در توسعه شهرهای استان باید در نظر گرفته شود.
مدیرکل‬ راه‬ و‬ شهرسازی‬ استان‬ زنجان‬ گفت: ‬ شناسایی نقشه نهایی پهنه‏ بندی خطر زلزله در چهار کلاس پهنه‌های با خطر پائین، خطر متوسط، خطر بالا و خطر خیلی بالا در استان با توجه به پهنه‌های خطر بالقوه، ضروری است تا در زمان مخاطراتی چون زلزله محل مناسب برای اسکان موقت و اضطراری مکان‎ یابی و تجهیز شوند.
بیات منش با اشاره به اینکه افزایش بی رویه جمعیت، ساخت و سازهای شهری و گسترش آنها تا حاشیه شهرها بدون برنامه ریزی مناسب و در نظر گرفتن تمهیدات و قوانین لازم، وخامت اوضاع را دوچندان کرده است، بیان داشت: در چنین شرایطی و با توجه به آنکه مقدار زیادی از تولید ناخالص ملی کشور صرف جبران بلایای طبیعی می‌شود، مدیریت بحران و کاهش بلایای طبیعی در آن اهمیت ویژه ای یافته است.
وی تاکید کرد: اهمیت نقش رسانه‌ها به عنوان یکی از مهمترین مولدین دانش و ابزار قوی تهییج افکار، احساسات و حتی تغییر رفتارهای فردی و جمعی بسیار بالا است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: قدرت گسترده رسانه‌های جمعی باعث شده آنها مهم‌ترین ابزار مدیریت بحران در جوامع محسوب شوند که می‌توانند با ایجاد آمادگی هر چه بیشتر در جوامع و هشدار دهی سریع و گسترده در هنگام بحران، چرخه فعالیت‌های مدیریت بحران را در چهار مرحله پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی از آسیب‌های بحران را کاهش دهند.

Share this post