هفته محیط زیست

محیط زیست

هفته محیط زیست

آوای میهن نیوز- عکس : مهران حبیبی/

هرگونه زنده ای که امروز ناپدید می شود ، فردا دیگر سر بر نخواهد داشت .

*حفظ محیط زیست ، تزریق روح تازه و با نشاط به زندگیست .

*-مرگ هر بوته سبز؛ مرگ ما انسان هاست .

*-زمین برای بقای خود به دستها و اندیشه ها و اراده های راسخ ما نیاز دارد .

محیط زیست

Share this post