قسمتی از سخنان دکتر رفیعی مدیر کل آموزش وپرورش استان زنجان در نشست خبری به مناسبت هفته معلم

۱۵۰     

قسمتی از سخنان دکتر رفیعی مدیر کل آموزش وپرورش استان زنجان در نشست خبری به مناسبت هفته معلم

20 اردیبهشت 1399