رفع تصرف از ۱۸۵ هکتار اراضی ملی در تاکستان

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان خبرداد: رفع تصرف از ۱۸۵ هکتار اراضی ملی در تاکستان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان در حاشیه عملیات رفع تصرف از اراضی ملی این شهرستان گفت: طی ۶ ماه اول سالجاری ۵۶/۱۸۵ هکتار از این اراضی رفع تصرف گردیده که ...

07 شهریور 1399