قزوین رتبه چهارم فعالیت های فرهنگی و پرورشی در شبکه شاد را کسب کرد

قزوین رتبه چهارم فعالیت های فرهنگی و پرورشی در شبکه شاد را کسب کرد معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: این استان در فعالیت فرهنگی و تربیتی شبکه شاد رتبه چهارم کشور را کسب کرده است که رتبه بسیار خوبی ...

01 مهر 1399