مردم باید از حضور مدیران و پیگیری آنان برای حل مشکلات، احساس آرامش کنند.

استاندار زنجان : مردم باید از حضور مدیران و پیگیری آنان برای حل مشکلات، احساس آرامش کنند. استاندار زنجان گفت: اگر همه مردم و اقشار مختلف پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند و نسبت به آن بی‌توجه باشند، شرایط کنونی ناشی از شدت یافتن شیوع کرونا، آرام ...

27 آبان 1399