نقش جان بر جان بی رمق مس

  آوای میهن نیوز؛ مهران حبیبی: خیابان مسگرهای زنجان دیگر آن خیابان قدیمی نیست. صدای کوبیدن مس‌ها به گوش نمی‌رسد تنها چند مغازه در حال فروش  ظروف مسی هستند. ظرفهایی که حکایت از قدمت و هویت زنجان دارد، هویتی که مدیون نقش‌های بر روی مس است. روبروی ...

18 آذر 1400