۲۹۳ نوع قطعه در نیروگاه شهید رجایی قزوین طراحی و ساخته شد

  ۲۹۳ نوع قطعه مورد نیاز واحدهای نیروگاه شهید رجایی در ۶ ماهه امسال با استفاده از توانمندی های داخلی، از سوی متخصصان داخلی طراحی و ساخته شد. مهران پوررمضان مدیر امور بازرگانی نیروگاه با اعلام این خبر افزود: به منظور حفظ آمادگی واحدهای بخاری و سیکل ...

12 مهر 1400