سخنرانی رهبر معظم انقلاب آبی بر آتش هیجانات این روزها

سخنرانی رهبر انقلاب آبی بر آتش هیجانات این روزها با روی کارآمدن مجلس یازدهم گمانه زنی ها درخصوص تعامل یا تقابل مجلس با دولت بر روی خط خبری و نگارشی بسیاری از فعالان حوزه سیاسی و اجتماعی قرار گرفت و بسیاری از اصولگرایان و اصلاح طلبان را ...

26 تیر 1399