سخنرانی رهبر معظم انقلاب آبی بر آتش هیجانات این روزها

سخنرانی رهبر معظم انقلاب آبی بر آتش هیجانات این روزها

سخنرانی رهبر انقلاب
آبی بر آتش هیجانات این روزها
با روی کارآمدن مجلس یازدهم گمانه زنی ها درخصوص تعامل یا تقابل مجلس با دولت بر روی خط خبری و نگارشی بسیاری از فعالان حوزه سیاسی و اجتماعی قرار گرفت و بسیاری از اصولگرایان و اصلاح طلبان را در روزهای نخستین به سکوت واداشت.
با گذشت نخستین ماه از حضور مجلس اصولگرایان در مسند قانونگذاری و نظارت و تعیین تکلیف اکثریت نمایندگان حوزه های مختلف انتخابی در سراسر کشور و اعتبارنامه منتخبین، رویکرد نمایندگان مجلس بیشتر مشخص شد. اگرچه از همان ابتدا نام قوه مقننه با تقابل با قوه مجریه در برخی نطق ها همراه شد اما با توجه به شرایط خاص کشور و نیاز به همراهی و همدلی برای تفوق بر مشکلات ناشی از تحریم و کرونا انتظار می رفت عقلانیت تعامل محور بر منطق تقابل غلبه کند. اما در هفته های گذشته واکنش های کرسی نشینان مجلس یازدهم در جلسات مشترک با برخی وزاری دولت یازدهم بیانگر این موضوع بود که دو روی سکه مجلس یکی است و حکایت از تقابل دارد نه تفاهم. موضوعی که نه تنها کنشگران سیاسی و اجتماعی را نگران می کرد بلکه مردم عادی را نیز با دهها علامت سوال در این شرایط تقریبا بحرانی مواجه کرده بود. چراکه اکثر فعالان حوزه های مختلف بر این امر اذعان داشتند که اولویت های اقتصادی و بهینه سازی شرایط زندگی مردم و البته کنترل شیوع ویروس کرونا با همراهی و برنامه ریزی تمام بخش های مختلف کشور باید در نظر تمام سیاستمداران و سیاست گذاران کشور و در راس آنها مجلس به عنوان نهادی قانون گذار و ناظر قرار گیرد که این موضوع تحت تاثیر برخی توئیت ها و پیام های تک جمله ای از سوی تعدادی از مجلس نشینان در انتهای لیست طرح ها و برنامه های نمایندگان منتخب قرار گرفت. همین رویکردهای لحظه ای و انعکاس آن در سطح جامعه به ویژه در فضای مجازی سکوت مقطعی فعالان اصولگرا و اصلاح طلب را شکست. در این میان برخی اصولگرایان و اصلاح طلبان بدون توجه به وضعیت کشور در منطقه و نظام بین الملل، در راستای تبدیل این وضعیت به فرصتی برای رسوایی یا صیانت از دولت، نسخه پیچی های متفاوتی داشتند و حتی برخی از این افراد در حمایت از طرح تعداد اندکی از نمایندگان به تحلیل و ترغیب پرداختند و البته گروهی از نمایندگان بدون توجه به تاثیر کلام و یا عملکرد آنها بر جایگاه کشور در اذهان جهانی، سخن از عدم کفایت رییس جمهور به میان آوردند. اگرچه برخی نیز در قالب سوال و استیضاح سعی کردند به وعده های انتخاباتی خود بیشتر نزدیک شده و پاسخی برای رای دهندگان و حامیان خود بیابند.
با پررنگ شدن طرح استیضاح و زمزمه تشابه روحانی با بنی صدر چالش کرونای سیاسی با قالب جدید ویروس حذف مقامات قوه مجریه، باردیگر زمزمه قربانی کردن اهداف کلان کشور برای رسیدن به مقاصد فردی و جناحی و یا تسویه حساب های نگرشی قوت گرفت به طوریکه ایجاد تصویری نادرست و مجادله گرایانه از دو قوه مقننه و مجریه با دستاویز قرار دادن طرح عدم کفایت رئیس جمهور، بسیاری از معادلات همدلی و هم افزایی درونی را که نیاز مبرم امروز جامعه است دستخوش تردید کرد.
اما همچون سالهای اول انقلاب که در بزنگاههای برخی رفتارهای عجولانه و احساسی، زمانی که منافع عموم و اقتدار ایران اسلامی در سایه برخی بی تدبیری های عجولانه مورد شک و یا آسیب قرار می گرفت و سخنرانی امام راحل آبی بر آتش بود این بار نیز در دیدار ویدئوکنفرانسی رهبر معظم انقلاب با منتخبین مردم، تکرار همان تدبیر نمود عینی داشت و گویی آبی بر آتش هیجانات این روزهای مجلس بود. سخنرانی داهیانه و مقتدرانه ای که به اذعان بسیاری از فعالان سیاسی در راستای تحکیم جایگاه و اقتدار قوه مقننه و مجریه، باردیگر امید به آرامش و همدلی را در ذهن و روح مردم زنده کرد و بی شک تاثیر برون کشوری آن به ویژه در حوزه منطقه ای بسیار حائز اهمیت خواهد بود و در کوتاه مدت بروز خواهد یافت.
حال باید منتظر ماند تا دید قانون گذاران و مجریان قانون در نقطه اشتراک اقتدار و سربلندی ایران اسلامی تا کجا برای رسیدن به همدلی، وحدت و تعامل مورد اشاره و انتظار رهبر معظم انقلاب و مردم از برخی نظرات سلیقه ای و انتظارات جناحی و … خود می گذرند؟
*دکتر فرحناز فتحی صاحب امتیاز ومدیر مسوول هفته نامه آوای میهن

Share this post