بیش از۸۷ درصد زنجانی ها دارای کارت هوشمند ملی هستند

مدیر کل ثبت احوال استان زنجان: بیش از۸۷ درصد زنجانی ها دارای کارت هوشمند ملی هستند مدیرکل ثبت احوال  استان زنجان با اشاره به عملکرد این اداره در خصوص صدور شناسنامه و کارت ملی گفت: تاکنون کارت هوشمند ملی برای بیش از ۸۷ درصد ساکنان استان زنجان ...

06 مهر 1399