بازداشت یکی از مدیران استان قزوین

دستگیری

بازداشت یکی از مدیران استان قزوین

 

یکی از مدیران استان قزوین به  اتهام اختلاس و تصرف غیرقانونی  بازداشت شد

میهن نیوز: با ورود و استقرار بازرسان بازرسی کل استان قزوین و صدور دستور قضایی یکی از مدیران استانی بازداشت شد.

به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان قزوین، در جریان مبارزه با فساد سازمان یافته مالی مدیران و کارکنان دولتی؛ با ورود و استقرار بازرسان بازرسی کل استان قزوین و صدور دستور قضایی یکی از مدیران استان با اتهامات اختلاس و تصرف غیرقانونی  بازداشت شد.

لازم به ذکر است: پرونده های متخلفان مربوطه به منظور تکمیل تحقیقات و شناسایی سایر عوامل دخیل در موضوع هم چنان مفتوح بوده و تحت رسیدگی قضایی قرار دارد.

گفتنی است در هفته گذشته با گزارش بازرسی کل استان قزوین یکی از مدیران استان نیز به اتهام ارتشا تحت تعقیب قرار گرفت.

Share this post