دادستان قزوین: طرح‌های شهری با رعایت قوانین و مقررات اجرایی شوند

دادستان قزوین: طرح‌های شهری با رعایت قوانین و مقررات اجرایی شوند

 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین گفت: طرح‌های شهری باید با رعایت قوانین و مقررات اجرایی شوند تا از نیمه کاره و ناتمام ماندن آنها جلوگیری به عمل آید.

محمد قاسمی در نشست خبری، افزود: باید به این سمت برویم که پروژه‌های شهری با نطارت همه اهل فن اجرا شود و بعد از اجرا هم نظارت لازم برآنها صورت گیرد.

وی گفت: متاسفانه شاهد هستیم که در برخی از پروژه ها قوانین را رعایت نمی کنند و پروژه چند صد میلیاردی شروع می شود اما نیمه تمام رها می شود و بلاتکلیف می ماند.

قاسمی گفت: این موضوع، تضییع بیت المال و حقوق عامه است و باید مدیران شهری حتی اگر بازنشسته شده باشند پاسخگوی آن باشند.

وی با اشاره به جلوگیری از اجرای سد لاستیکی و ورود دستگاه قضا به آن، گفت:  در برخی پروژه‌ها کوتاهی مدیران مشخص است اما متاسفانه ضمانت اجرایی برای آنها تعیین نشده است.

دادستان قزوین گفت: از مدیران شهری انتظار داریم به پروژه ها به صورت زیربنایی نگاه کنند و به نقطه ای برسیم که همزمان با اجرای پروژه نظارت لازم صورت گیرد نه اینکه در اواخر کار نواقص پروژه ها مشخص شود.

وی در ادامه با تاکید بر حیثیت و اعتبار قضات شریف استان قزوین افزود: واقعا کار قضایی، طاقت فرسا بوده و از نظر فشارهای روحی و روانی وارده جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب می شود.

وی گفت: یک قاضی، فشارهای روحی و روانی و حجم کار سنگین را با قوانین متعدد و متعارض و انواع فشارها را تحمل می کند که آسیب های اجتماعی زیادی دارد و نباید توقع فوق العاده ای از او داشته باشیم.

قاسمی افزود: وقتی در ماه ۲۰۰ پرونده به یک قاضی ارجاع می شود دیگر فرصت استراحت و مطالعه برای قاضی باقی نمی ماند و آسیب های اجتماعی به دنبال دارد.

وی گفت: خوشبختانه بحث پیشگیری از وقوع جرم مطرح شده تا مشکلات را در سرمنشا جلوگیری کنیم و از ورود آنها به دستگاه قضا جلوگیری نماییم.

Share this post