دستگیری باند ارتشاء در یکی از شهرداری های استان قزوین

دستگیری

دستگیری باند ارتشاء در یکی از شهرداری های استان قزوین

مهین نیوز: بازرس کل استان قزوین از دستگیری تعدادی از اعضای باند رشوه خواری در یکی از شهرداری های استان قزوین خبر داد.

 به گزارش روابط عمومی بازرسی‌کل استان قزوین ، عبدالله آقاعلیخانی با بیان اینکه تعدادی از اعضای این باند دستگیر شده اند، گفت: بررسی های تکمیلی در دست اقدام بوده و دستور قضائی بازداشت سایر اعضای این باند نیز صادر و در روزهای آینده اجرا خواهد شد.

 بازرس قضائی و بازرس کل استان قزوین با اشاره به اینکه این باند با ممانعت از اجرای وظایف قانونی خود از مراجعین طلب رشوه می نمودند، افزود: در جریان بررسی این پرونده مشخص شد که متهمین از طریق هماهنگی دو تن از مشاورین املاک شهر و بستگان نزدیک متهم اصلی پرونده مبالغ هنگفتی را دریافت نموده اند.

این مقام قضائی و نظارتی خاطر نشان کرد: برخورد قاطع، بدون اغماض و تبعیض با مفاسد اداری و اقتصادی یکی از اولویت های مهم بازرسی کل استان قزوین بوده و در این راستا تعقیب خانه به خانه و اداره به اداره متجاوزین به حقوق عامه و بیت المال بطور جدی تری ادامه خواهد داشت.

Share this post