فرار مالیاتی معظلی است در جامعه که باید جلو ی این کار گرفته شود

رییس کل دادگستری زنجان

فرار مالیاتی معظلی است در جامعه که باید جلو ی این کار گرفته شود

رئیس کل دادگستری استان زنجان:
فرار مالیاتی معظلی است در جامعه که باید جلو ی این کار گرفته شود/ مودیان خوش حساب مورد تشویق قرار گیرند.
آوای میهن نیوز: رییس کل دادگستری استان زنجان اظهار کرد: فرار مالیاتی معظلی است که گریبان جامعه را گرفته و کوتاهی در این امر بر عهده مجریان امور مالیاتی است که باید در این خصوص فکری اساسی کرد.

حجت‌الاسلام صادقی نیارکی در دیدار با مدیر کل امور مالیاتی استان و معاونین گفت: برای اداره جامعه ، مشارکت مردم امری لازم و ضروری است و این مشارکت نیز با پرداخت به موقع مردم در بحث مالیات موجب توسعه کشور خواهد شد.
وی افزود: در بحث جمع آوری مالیات متاسفانه کوتاهی هایی از سوی متولیان امر صورت گرفته است که بایستی این کوتاهی ها در جمع آوری مالیات جبران شود.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه از کارکنان و حقوق بگیران قبل از پرداخت حقوقشان مالیات کسر می شود اما برخی افراد با انجام فعالیتهای اقتصادی بزرگ و درآمدهای آنچنانی از پرداخت مالیات امتناع میکنند که توجه به این موضوع هم در دستور متولیان امر کار قرار گیرد .
حجت الاسلام و المسلمین صادقی نیارکی اظهار کرد: فرار مالیاتی معظلی است که گریبان جامعه را گرفته و کوتاهی در این امر بر عهده مجریان امور مالیاتی است که باید در این خصوص فکری اساسی کرد.
رئیس شورای قضایی استان زنجان به بحث عدالت در وصول مالیات اشاره کرد و افزود: برقراری عدالت در وصول مالیات امری ضروری است.برخورد عادلانه و منصفانه در وصول مالیات مورد توجه قرار گیرد و نباید درگیر اعداد و ارقام شویم.
عالیترین مقام قضایی استان ادامه داد:اگر به قانون وصول دریافت مالیات توجه و دقت جدی صورت بگیرد ، چرا باید شاهد طرح این حجم از شکایات از سوی مودیان مالیاتی باشیم؟
حجت الاسلام صادقی نیارکی تاکید کرد: مودیانی که خوش حساب هستند گرددبایستی مورد تشویق قرار گیرند در بحث وصول مالیات ماده ۲۱۷ ظرفیت خوبی وجود داردکه باید از این ظرفیت استفاده کرد.
رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به ارتباط امور مالیاتی با بنگاههای اقتصادی و بحث وصول مالیات از واحدهای تولیدی بیان کرد : در راستای حمایت از تولید داخلی در برخی جاها باید ارفاقات مالیاتی صورت گیرد و نباید سختگیری کرد تا منجر به ورشکستگی صنعت و واحد تولید شود .
در این دیدار مدیر کل امور مالیاتی استان نیزگفت : در سال ۱۴۰۰ تعداد ۸۶۵ نفر با مدیر کل امور مالیاتی استان ملاقات کرده اند
وی افزود : : ۹۵ درصد جمعیت جامعه با امور مالیاتی ارتباط دارند.و ۱۰۰ پرونده جریانی مربوط به امور مالیاتی در محاکم استان وجود دارد.

Share this post