مدیریت حوزه انرژی نیازمند سیستم یکپارچه و جامع‌نگر است

پیله فروش

مدیریت حوزه انرژی نیازمند سیستم یکپارچه و جامع‌نگر است

آوای میهن نیوز-معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار قزوین گفت: در برخی اوقات در ساختار حکمرانی و مدیریت حوزه انرژی شاهد بخشی نگری های مختلفی هستیم که در این رابطه باید به یک ساختار یکپارچه و جامع نگر برسیم.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،میثم پیله فروش معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار قزوین روز چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه سرپرست شرکت گاز استان قزوین اظهار داشت: امروز دنیا به دنبال چرخش‌های تحول آفرین در حوزه انرژی است و برای رسیدن به این موضوع مهم در کشور هم باید اقدامات مختلفی را انجام داد.

وی افزود: یکی از مهم ترین اقدامات برای تحقق چرخش های تحول آفرین این است که از عرضه محوری در تأمین انرژی کشور به مدیریت مصرف و کاهش شدت مصرف انرژی بپردازیم.

پیله فروش گفت: برای رسیدن به تحول در حوزه انرژی باید از سوخت پنداری منابع انرژی به سرمایه انگاری و تکمیل زنجیره های ارزش برسیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار قزوین اضافه کرد: تک منبعی یکی دیگر از موضوعاتی است که باید در حوزه انرژی کشور مورد توجه قرار گیرد و به نوعی از تک منبعی به تنوع بخشی سبد تأمین منابع انرژی کشور انتقال پیدا کنیم.

وی اظهار داشت: در برخی اوقات در ساختار حکمرانی و مدیریت حوزه انرژی شاهد بخشی نگری‌های مختلفی هستیم که در این رابطه باید به یک ساختار یکپارچه و جامع نگر برسیم.

Share this post