نمایشگاه صادرات به روسیه بهترین فرصت برای ورود به بازارهای خارجی است

محمدی معاون اقتصادی

نمایشگاه صادرات به روسیه بهترین فرصت برای ورود به بازارهای خارجی است

میهن نیوز-معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با تاکید بر این که هر تولید کننده ای برای خود بازارهای وسیعتری را برنامه ریزی می کند، گفت: نمایشگاه صادرات به روسیه بهترین فرصت برای ورود به بازارهای خارجی است.

محمدی با بیان این که صادرات بخش مهمی از اقتصاد منطقه و کشور را تشکیل می دهد و ابزاری برای کارآمدی تولیدات داخلی است، گفت: صادرات هم در گرو تولید است و هم محرک تولید و توجه به آن باعث افزایش محصولات تولیدی واحدهای صنعتی و اقتصادی می شود.
این مسوول با تاکید بر این که هر تولید کننده ای برای خود بازارهای وسیعتری را برنامه ریزی می کند، افزود: یکی از مهمترین بازارها که هم از نظر وسعت، هم تنوع و هم امنیت سرمایه گذاری بسیار تاثیر دارد، بازار روسیه است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان ادامه داد: شرکت نمایشگاه بین المللی استان زنجان در مهر ماه سال جاری نمایشگاه صادرات به روسیه را تدارک دیده و این فرصت را برای تولیدکننده ها و فعالان اقتصادی فراهم کرده تا توانمندی ها و ظرفیت های خود را به بازرگانان روسیه عرضه کنند.
وی توضیح داد: اگر این نمایشگاه در روسیه بود هزینه زیادی برای فعالان اقتصادی داشت اما این امکان فراهم شده تا فرصت های فعالان اقتصادی کشور در این نمایشگاه عرضه شود.
محمدی گفت: با توجه به این که تجار اقتصادی کشور روسیه و کشورهای اوراسیا در نمایشگاه حضور دارند فرصت های تجاری پررنگتری برای ما فراهم است و می توانیم توانمندترین واحدهای اقتصادی خود را به تاجران روسیه معرفی کنیم.
وی همچنین با یادآوری سیاست های دولت برای توسعه روابط با روسیه، اظهار کرد: با توجه تلاش دولت برای حضور در بریکس و نقش مهم روسیه در اقتصاد منطقه، امیدوارم این نمایشگاه فرصت های خوبی را برای فعالان اقتصادی ایجاد و زمینه توسعه استان را فراهم کند.

Share this post