به یاد دوران گذشه- سرود اجراشده توسط سید یوسف شبیری زنجانی در سال ۷۵

به یاد دوران گذشه- سرود اجراشده توسط سید یوسف شبیری زنجانی در سال ۷۵

به یاد دوران گذشه- سرود اجراشده توسط سید یوسف شبیری زنجانی در سال ۷۵+ فایل صوتی

این سرود درسال ۷۵ یا۷۶ اجراشده👇👇👇👇👇👇👇👇👇


 

 

 

 

Share this post