شهرداری‌های زنجان در موضوع کرونا بسیار فعال هستند

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان گفت: با توجه به آخرین سال فعالیت شهرداران و اعضای شورای اسلامی دراین دوره باید تمام توجهات بر اتمام پروژه‌های عمران شهری جاری باشد و پروژه جدیدی آغاز نشود چرا که تعهدات آن برای سال‌های آینده مشکلاتی را ایجاد ...

04 دی 1399