استان زنجان در عرصه های مختلف دارای توفیقات بیشماری است

  معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: بازگویی مشکلات دلیل بر انجام ندادن امور و اقدامات مختلف نیست و استان در عرصه های مختلف دارای توفیقات بیشماری است که باید این مسائل از سوی مسوولان برای مردم بیان شود. محمدرضا آبی‌پور در جلسه کارگروه اشتغال و ...

28 بهمن 1399