حق فسخ پیمان با پیمانکاران ممنوع

معاون عمرانی استاندار: حق فسخ پیمان با پیمانکاران ممنوع هیچ‌ کدام از مدیران دستگاه‌های اجرایی حق فسخ پیمان با پیمانکاران را ندارند معاون عمرانی استاندار قزوین گفت: در شورای فنی استان مصوب کردیم که هیچ‌ کدام از مدیران دستگاه‌های اجرایی حق فسخ پیمان با پیمانکاران و مجریان پروژه‌های ...

24 شهریور 1399