تهیه ۲ طرح ویژه توسعه شهری در دو شهرستان سلطانیه و زنجان

توسلیان

تهیه ۲ طرح ویژه توسعه شهری در دو شهرستان سلطانیه و زنجان

آوای میهن نیوز: معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه شهرسازی استان زنجان گفت: طرح ویژه سلطانیه و طرح ویژه حفاظت و احیا بافت تاریخی و فرهنگی شهر زنجان توسط مجموعه معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان در دست تهیه می باشد.

رحیم توسلیان در گفتگو با خبرنگار ما، اظهارداشت: با توجه به پیگیری‌ها و هدف گذاری‌های انجام شده در حوزه طرح‌های ویژه توسعه شهری که از محل اعتبارات ملی وزارت راه و شهرسازی تامین اعتبار می‌شود، زنجان در سطح استان های کشور از لحاظ تعداد طرح های مذکور در رتبه اول قرار دارد.

وی ابراز کرد: طرح ویژه سلطانیه و دیگری طرح ویژه حفاظت و احیا بافت تاریخی و فرهنگی شهر زنجان توسط مجموعه شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان در دست تهیه است.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: این استان اجرای دو طرح مهم و ویژه در سطح کشور در دستور کاری خود دارد و با توجه به خصلت‌های ویژه ای دو طرح  و وزن بالای جنبه های کیفی طرح ها و همچنین تعداد ذینفعان تاثیر گذار و تاثیر پذیر تهیه این طرح ها نسبت به سایر طرح های شهری از سطح پیچیدگی بالایی برخوردارند.

توسلیان تاکید کرد: با توجه به اهمیت و لحاظ وجوه مشارکتی ذینفعان و ذی نفوذان غیر ذولتی در فرآیند تهیه و تصویب و اجرای طرح های مذکور سطح و مقیاس پیچیدگی مترتب بر تهیه و تصویب و اجرای طرح های مذکور دو چندان است.

وی با بیان اینکه رعایت ضوابط میراثی و تاریخی یکی از جنبه های مهم تهیه طرح های دیگر می باشد بنابراین پاسخ منطقی به چالش سکونت و رعایت ضوابط میراثی و تاریخی در این دو طرح محور اصلی ویژه بودن طرح های مذکور می باشد.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان بیان داشت: در این راستا طرح‌ها به مرحله‌ای رسیدند که تیم کارشناسی متشکل از نهادهای دولتی دخیل در تهیه طرح با حضور مهندس ابراهیمی مدیر کل دفتر معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش وزارت راه و شهرسازی در دوم آذرماه سالجاری بازدید میدانی از دو شهر فوق به عمل آوردند.

توسلیان، تصریح کرد: ساختار بازدید از زنجان و سلطانیه حضور میدانی در بافت شهری بوده و بازدید گردشگری مدنظر نبوده است.

وی افزود: تحقق اهداف طرح ویژه سلطانیه و بافت تاریخی زنجان در سایه هم افزایی دستگاه‌های دخیل درفرآیند تهیه طرح به تصویب و اجرا آمده است و با توجه به اینکه طرح در مرحله نهایی می بایست به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسد بنابراین برای بسط رویکردواقع بینانه و منطبق با ویژگی های بافت شهری در شهرمذکور درفرآیند تصویب طرح انجام بازدید یک ضرورتی بود که اتفاق افتاد. 

معاون شهرسازی  و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، با بیان اینکه بازدید از سلطانیه با حضور نمایندگان شورای شهر، پایگاه میراث جهانی سلطانیه، راه و شهرسازی، استانداری و شهرداری شهر سلطانیه و اداره کل میراث فرهنگی و مشاور طرح انجام شد، ادامه داد: خوشبختانه به عنوان یک رویداد و اقدام زمینه ساز برای طی مراحل بررسی و تصویب طرح خیلی موثر خواهد بود و ما طرح را با نگرش‌های واقع بینانه مورد ملاحظه قرار خواهیم داد چرا که فرآیند تصویب و بررسی را تسریع خواهد کرد.

توسلیان گفت: در این راستا بلافاصله پس از انجام بازدید،اولین جلسه کمیته راهبری بررسی و تصویب طرح ویژه سلطانیه  ۷  آذرماه سالجاری در اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار شد و این جلسه با هدف نزدیک کردن خواسته‌ها و مقاصد ذینفعان تاثیر گذار و تاثیر گذار می‌باشد تا طرح‌ها را به سرانجام رسانده و به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شود.

توسلیان بیان داشت: طرح ویژه سلطانیه برای این است که بتوانیم خواسته‌ها و اهداف ذینفعان تاثیر گذار و تاثیر پذیر از جمله شهرداری، میراث فرهنگی و راه و شهرسازی را تحت یک هدف مشترک به نقطه‌ای برسانیم که در مدیریت شهری سلطانیه به هم افزایی برسند و با این هم افزایی طرح را تمام کرده و برنامه یزی ها را براساس این طرح ویژه مدیریت کرده و توسعه شهر را در میان مدت و بلند مدت داشته باشیم.

وی در ادامه با اشاره به بازدید از بافت تاریخی شهر زنجان، ادامه داد: بازدیدی از بافت تاریخی شهر زنجان انجام شد و بافت شهری و محلات ناکارآمد بافت تاریخی و منطقه اصغریه از محلاتی است که سیر صعودی ناکارامدی را طی می‌کند که در صورت عدم مداخله راه و شهرسازی ناکارآمدی بافت شهری در این منطقه تشدید

می‌شود و در صورت عدم مواجهه منطقی و ایجابی با این مساله شهری می توان مدعی شد که در آینده این محلات به ویژه در محدوده شیت بازار زمینه های شکل گیری سکونت گاههای غیر رسمی را ایجاد خواهد کرد ؛هر چند گرایش های سطحی این موضوع در وضع موجود ایجاد شده است.

Share this post