آموزش‌های مهارتی با رویکرد مسائل اجتماعی در اولویت برنامه های امور بانوان

آموزش‌های مهارتی با رویکرد مسائل اجتماعی در اولویت برنامه های امور بانوان

مشاور امور بانوان اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان خبرداد:

آموزش‌های مهارتی با رویکرد مسائل اجتماعی در اولویت برنامه های امور بانوان

نشست تخصصی و هم اندیشی مدیران مدارس دخترانه متوسطه اول و دوم نواحی یک و دو زنجان با محوریت موضوع بانوان فرهنگی و دختران دانش آموز با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان، معاون آموزش متوسطه اداره کل، مشاور اجرایی مدیرکل، مشاور امور بانوان مدیرکل، کارشناسان امور بانوان و مدیران مقطع متوسطه مدارس دخترانه برگزار شد.

در این جلسه مشاور امور بانوان مدیرکل با اشاره به جایگاه مدیران در آموزش و پرورش گفت: از آنجائیکه نیروی انسانی به عنوان مهمترین و کارآمدترین سرمایه برای توسعه و اقتدار کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است لذا توجه به جایگاه بانوان و دختران نیز در نظام تعلیم و تربیت کشور در سالهای اخیر به طور جدی تر مطرح شده است و دفتر امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش با اولویت توانمندسازی دختران، ارتقاء جایگاه بانوان فرهنگی، ایجاد نشاط و شادابی بین فرهنگیان بانو و دختران دانش آموز برنامه های ویژه‌ای را جهت اجرا به استان ها ابلاغ می کند که تعامل و همکاری مدیران و مجموعه کادر اجرایی مدارس در بهینه سازی و کاربردی نمودن این برنامه ها بسیار موثر و ضروری است.

فرحناز فتحی تصریح کرد:  نقش مدیران در تعلیم نسلی کارآمد بسیار موثر است لذا جایگاه ویژه مدیران بانو در تربیت نسلی سالم، بانشاط، هویت شناس، آینده ساز و آینده پرور انکار ناپذیر است در همین راستا برنامه‌های امور بانوان نیز برای اثربخشی نیاز به همدلی و همراهی مدیران مدارس دارد تا بتوان آثار و نتایج آن را در رفتار و افق دید و نگرش دانش آموزان به عینه مشاهده کرد.

وی ادامه داد: در برنامه های امور بانوان اداره کل، توجه به نقش پذیری و مسوولیت پذیری دانش آموزان دختر به ویژه در حوزه مسائل اجتماعی و رفتاری در اولویت قرار دارد.

مسوول امور بانوان اداره کل ضمن تقدیر از دغدغه مندی و پیگیری مدیرکل در حوزه مسائل مربوط به دانش آموزان دختر و بانوان فرهنگی تصریح کرد: امور بانوان اداره کل بر اساس دستور مدیرکل نسبت به تبیین و تدوین برنامه های راهبردی حوزه امور بانوان بر اساس سند تحول بنیادین جهت اجرا در مدارس دخترانه استان در سال جاری اقدام کرده که اجرای بهینه این برنامه ها نیازمند همراهی و همدلی مشفقانه مدیران است.

فتحی با اشاره به محور برنامه های امور بانوان در سال جاری افزود: آموزش‌های مهارتی با رویکرد مسائل اجتماعی ویژه دختران دانش آموز دوره متوسطه با هدف افزایش مشارکت و نقش آفرینی دانش آموزان در رشد و تعالی فردی و توسعه کشور در اولویت برنامه های امور بانوان اداره کل است.

مشاور امور بانوان مدیرکل، مسائل اجتماعی از جمله نهادینه سازی گفتگو، فضای مجازی؛ فرصت ها و چالش ها، دوستی در فضای حقیقی و مجازی را از دیگر محورهای برنامه راهبردی امور بانوان عنوان کرد و گفت: برگزاری برنامه های مذکور با توجه به گستردگی و تنوع، با نیازسنجی مناطق و همفکری کارشناسان و مدیران ممکن است به شکل شناور و یا ژله ای اجرا شود.

فتحی ضمن تاکید بر اهمیت همکاری و تعامل تمام حوزه‌ها در راستای ارتقاء جایگاه و شان معلمان بانو و دختران دانش آموز اذعان کرد: نگاه ویژه و حمایتگرانه مدیرکل محترم از برنامه‌های حوزه بانوان و دختران دانش آموز، زمینه استفاده از فرصت‌های بیشتری را برای تحقق اهداف امور بانوان فراهم کرده است.

گفتنی است در این نشست صمیمی، تعدادی از مدیران به بیان‌ نظرات، دغدغه ها و دیدگاه های خود در زمینه تربیت صحیح و چالش های پیش روی دانش آموزان دختر و نحوه عبور از این چالش ها پرداختند.

ارتقای آگاهی دانش آموزان در حوزه های مختلف، حقوق شهروندی، آشنایی دانش آموزان با مهارت های زندگی، لزوم همسویی مدرسه و جامعه، فرهنگ سازی در رابطه با فضای مجازی و انگیزه بخشی برای پیشرفت از جمله موارد مطرح شده توسط مدیران در این نشست بود.

Share this post