نباید دراجرای برنامه‌های مبارزه با موادمخدر موازی‌کاری باشد

نباید دراجرای برنامه‌های مبارزه با موادمخدر موازی‌کاری باشد

 

استاندار زنجان گفت: برای اجرای موفق برنامه‌های مبارزه با موادمخدر باید از موازی کاری و اجرای برنامه های متعدد جلوگیری شود.

فتح الله حقیقی در ششمین جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر به کشت گل در زنجان اشاره کرد و افزود: افزایش سطح زیرکشت این ماده مخدر در مناطق صعب العبور پیام خوبی نیست. افزود: سطح کشتی که کشف می کنیم باید مورد تحلیل قرار گرفته و گزارشی دقیق از پنج سال گذشته ارائه شود تا نتیجه گیری درست و برنامه ریزی در این خصوص داشته باشیم.

وی تاکید کرد: اماکنی داریم که در آن مواد مخدر گل کشت می شود و در این خصوص نیروی انتظامی باید از ظرفیت دهیاران و شوراهای روستاها در شناسایی و معرفی این مناطق استفاده کند و مردم نیز برای تامین هرچه بیشتر امنیت مشارکت کنند.

 استاندار زنجان گفت: فرمانداران در ساماندهی دهیاران با نیروی انتظامی همکاری جدی داشته باشند چرا که این قشر بانک اطلاعاتی خوبی در خصوص جلوگیری از گسترش مواد مخدر هستند.  باید در این زمینه هم هوشیار رصد و برخورد کنیم.

حقیقی به طرح یاریگران زندگی اشاره کرد و اظهارداشت: در خصوص اجرای این طرح در برنامه شاد برای دانش آموزان انتظار داریم آموزش و پرورش چگونگی استفاده ه مخاطبین از این طرح را ارائه دهد و گزارش ها اقناعی و قابل قبول باشد.

وی تاکید کرد: معاونین  و مربیان پرورشی و فوق برنامه ها  نقش مهمی در این خصوص ارائه مطلوب یاریگران زندگی دارند طراحی خوبی برای طرح یاریگران زندگی انجام شود و استانداری نیز آماده همکاری با این دستگاه تعلیم و تربیت برای تامین بودجه طرح است.

استاندار زنجان گفت: باید در حوزه مسایل و آسیب های اجتماعی به صورت عملیاتی گزارش داده شود.

حقیقی تاکید کرد: برای اجرای موفق طرح ها و اثر گذاری آن بر جامعه هدف باید از موازی کاری جلوگیری شود.

وی ادامه داد: دفتر اجتماعی استانداری در اختیار موضوع یاریگران زندگی باشد  اعتبار حوزه اجتماعی – فرهنگی شهرداری برای مبارزه  با مواد مخدر کم می باشد که باید بررسی شود

استاندار زنجان گفت:  همه طرح های مبارزه با مواد مخدر در استان زنجان جمع شود و یک ارگان مجری و دیگر دستگاه های اجرایی نیز کمک دهنده و یاریگر باشند تا با نظارت برنامه ها عملیاتی شود.

حقیقی افزود: به دنبال کارهایی و برنامه هایی باشیم که مکمل هم و نتیجه اثر بخشی برای جامعه هدف داشته باشد.

Share this post