اجرای پویش ملی “حرف و گفت ” در قزوین

اجرای پویش ملی “حرف و گفت ” در قزوین

مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری قزوین گفت: بررسی آسیب‌های اجتماعی در خانواده‌ها نشان داده که میزان گفت و گو و تعاملات عاطفی بین کودکان و والدین، اعضای خانواده و حتی همسران کاهش پیدا کرده و این خلاء به پیامدهای گوناگون اجتماعی منجر شده است.
صدیقه ربیعی اظهار داشت : پویش ملی “حرف و گفت” که از ابتدای آذرماه جاری با هدف نهادینه کردن فرهنگ گفت و گو محوری در خانواده ها اجرایی شده است،می کوشد تا یک خانواده ها را از طریق ارتباط محوری از آسیب های اجتماعی مصون سازد.
وی افزود : این پویش که برای اولین بار در کشور راه‌اندازی شده است، دارای فصول آموزشی مختلف شامل خانواده گفت و گو محور؛ هم بگوییم و هم بشنویم، خانواده خشونت پرهیز، اختلافات را رفع کنیم، خانواده ساختارمند، جایگاه خود را در خانواده بیابیم، خانواده حمایت گر؛ نردبان رشد یکدیگر باشیم، خانواده همدل؛ یکدیگر را درک کنیم، خانواده همراه؛ همیشه در کنار یکدیگر باشیم و اوقاتی برای خانواده؛ با یکدیگر وقت بگذرانیم تشکیل شده است.
ربیعی با بیان اینکه بررسی‌ها و پژوهش‌ها از کاهش سطح گفت و گو در بین اعضای خانواده ها حکایت دارد که این موضوع می تواند آسیب های اجتماعی را افزایش دهد،گفت: بررسی آسیب‌های اجتماعی در خانواده‌ها نشان داده که میزان گفت و گو و تعاملات عاطفی بین کودکان و والدین، اعضای خانواده و حتی همسران کاهش پیدا کرده و این خلاء به پیامدهای گوناگون اجتماعی منجر شده است.
این مسؤول اضافه کرد: اگر یک زندگی سرشار عشق و تعامل عاطفی باشد، اعضای آن با گفت و گو کردن با یکدیگر مشکلات و کمبودهای هم را جبران می‌کنند و همه دستگاه‌های دخیل در این حوزه خانواده باید تلاش کنند این فرهنگ در خانواده‌های ایرانی احیا و تقویت شود.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری قزوین خاطرنشان کرد: پویش ملی حرف و گفت یکی از اقدامات وزارت بهداشت و درمان پزشکی است که تا هفتم آذرماه جاری ادامه دارد و تمامی متولیان حوزه زنان و خانواده در دستگاه های اجرایی باید از این فرصت پیش آمده استفاده نموده و در اجرای آن سهیم باشند.

Share this post