انتصاب و اعتماد به زنان

انتصاب و اعتماد به زنان

انتصاب و اعتماد به زنان

 در راستای احقاق حقوق اجتماعی و سیاسی است

با آغاز به کار دولت دوازدهم، مطالبات قشر عظیمی از جامعه یعنی بانوان بر اساس شعارهای انتخاباتی دکتر روحانی  به شکل جدی تری وارد مرحله پیگیری شد. بطوریکه بانوان و دختران در حوزه‌های مختلف و با جایگاههای اجتماعی متفاوت در صدد دستیابی به فرصت‌های عادلانه در امر خدمت به جامعه وارد مرحله جدیدی از مطالبه گری اجتماعی و مدنی شدند و به پشتوانه حضور حداکثری در عرصه‌های حساس تصمیم‌گیری از جمله انتخابات و تاثیرگذاری بر روند مسائل سیاسی و اجتماعی کشور، حقوق به حاشیه رانده شده و بعضا فراموش شده حوزه زنان را به صورت منسجم و بر  اساس شعارها و برنامه‌های دولت در صدر مطالبات خود قرار دادند. بر همین اساس دکتر روحانی با رویکرد توجه عادلانه به تمام اقشار و حقوق افراد به دور از نگاههای متصلب جنسیتی و قومی طی بخشنامنه‌ای به تمام استانها استفاده از ظرفیت و توانمندی زنان را در مسند مدیریتی مورد تاکید قرار داده و تعلق سهم حداقل 30 درصدی از مدیریت‌های مختلف در تمام سطوح را برای زنان از اهم موضوعات بیان کرد.

در این میان با رویکرد جدید دولت در حوزه حضور زنان در مناصب تصمیم سازی و تصمیم گیری، موج جدیدی از امید و نشاط در بین بانوان در اقصی نقاط کشور ایجاد شد و پیگیری این موضوع از سوی فعالان حوزه زنان در کنار معاون رییس جمهور در اموز زنان و خانواده، مدیران کل امور زنان استانداری‌ها و مشاوران امور زنان دستگاهها در کنار رسانه‌ها و مطبوعات در سراسر کشور موجب شد تا مسوولان در رده‌های مختلف رویکرد شایسته محوری با اولویت زنان را در برنامه‌های انتصابات خود مورد توجه قرار دهند.

استان زنجان نیز که به دلیل برخی رویکردهای محافظه کارانه و به بهانه عدم شناخت بانوان توانمند و برخی سیاسی کاری‌ها گروکشی‌های جناحی، در حوزه انتصابات زنان جایگاه چندان مناسبی در کشور نداشت، با حضور دکتر حقیقی به عنوان استاندار وارد مرحله جدیدی از نقش آفرینی افراد توانمند در حوزه های مختلف شد. در این میان شعار شایسته محوری و توجه به زنان استان و رویکرد غالبا احترام محور به ظرفیت‌های انسانی به ویژه در حوزه بانوان و جوانان از سوی استاندار، باعث شد تا موضوع مطالبه انتصاب زنان استان در پست‌های سیاسی و اجرایی بار دیگر به شکل جدی و ویژه از سوی تمام افرد استان بالاخص بانوان مورد توجه قرار گیرد اگرچه این روند نیز با وجود پیگیری و تاکید استاندار به دستگاههای مختلف مبنی بر حضور بانوان  در مسندهای معاونت و مدیریت در مرکز و شهرستانهای استان همچنان با تعلل برخی مسوولان روبرو است اما ورود نماینده عالی دولت و انتصاب دو بانو در استانداری و فرمانداری، نویدبخش رویکرد عملیاتی و اجرایی استاندار مبتنی بر شعارهای بدو ورود به زنجان است.

در واقع استاندار زنجان با انتصاباتی در حوزه استانداری و فرمانداری، رویکرد تغییر نگرش از درون را به عینه به اثبات رساند اگرچه انتظار می رود با توجه به توانمندی‌های سیاسی  و مدیریتی زنان شاهد انتصاب آنها در مسندهای مرتبط بیشتری باشیم.

  با این وجود ذکر دو نکته مهم به نظر می رسد:

اول اینکه حضور بانویی متخصص و باتجربه در مسند معاونت برنامه ریزی استانداری و اعتماد به بانویی دیگر در حوزه معاونت فرمانداری شهرستان زنجان می تواند زمینه اعتماد سایر مدیران دستگاهها را به مدیریت بانوان تقویت کند اگرچه برخی مدیران به دلیل عدم باور به توانمندی زنان و برخی به دلیل تبعات نکته سنجی و پاک دستی بانوان در امور محوله هنوز زیر بار دستور قانونی و مستقیم استاندار زنجان درخصوص انتصاب بانوان نرفته‌اند اما به نظر می رسد با رویکرد پیگیرانه نماینده عالی دولت و معاون سیاسی استاندار واهتمام برای برقراری فرصت های عادلانه برای زنان و مردان می‌توان امیدوار بود نگاه فراجنسیتی در انتصابات بر نگرش‌های فرصت جویانه و یا مردمحورانه غالب گردد.

نکته دوم؛ اعتماد به زنان و انتصاب آنها به سمت های مدیریتی اولین گام در راستای احقاق حقوق اجتماعی و سیاسی زنان به عنوان نیمی از سرمایه اجتماعی جامعه است اما مهمتر از این انتصاب اعتماد و ایجاد فرصت های برابر و مناسب برای تجربه کردن و اصلاح خطاهای احتمالی در حوزه مدیریت زنان است. به نظر می رسد با توجه به اینکه زنان استان فرصت حضور در مناصب مدیریتی را به تازگی تجربه کرده جامعه نیز حساسیت مضاغفی نسبت به عملکرد این قشر از مدیران نشان می دهد لذا باید همه افراد به ویژه مدیران ارشد استان ضمن حمایت از انتصاب های خود، با مشورت و همراهی، فرصت مدیریت سالم و بی حاشیه را برای زنان مهیا نموده و با راهنمایی و همدلی، زمینه ارتقاء جایگاه بانوان و دختران این استان را بیش ازپیش مهیا نمایند نگاه اولین خطای بانوی مدیر به عنوان آخرین فرصت وی، با درایت و حمایت مسوولانه مدیران ارشد استان اصلاح شده و نگرش و تفکر کمک برای تجربه و مدیریت بهینه در صدر شعارها و برنامه های عملیاتی مدیران قرار گیرد

*فرحناز فتحی

 

Share this post