تحصیل ۲۹۲ دانشجو زیر پوشش بهزیستی زنجان

تحصیل ۲۹۲ دانشجو زیر پوشش بهزیستی زنجان

آوای میهن نیوز- مدیر کل بهزیستی استان زنجان گفت: هم اکنون ۲۹۲ دانشجوی تحت پوشش بهزیستی استان هستند و بر این اساس از این گروه هدف تحت پوشش درخواست می شود در سامانه دانشجویی ثبت نام کنند.
سلمان حسینی  در گفت و گو با خبرنگارما افزود: تمامی دانشجویان غیردولتی با معلولیت متوسط، شدید و خیلی‌شدید در هفت دهک اول درآمدی ۱۰۰ درصد هزینه‌های تحصیلی آنها توسط بهزیستی به صورت متمرکز پرداخت می‌شود.
به گفته این مسوول، هم اکنون ۱۶۴ نفر دانشجوی دارای معلولیت و ۱۲۸ نفر دانشجو نیز در حوزه حمایتی و اجتماعی تحت پوشش هستند که شهریه  آنان  بصورت ترمی پرداخت می شود.
وی  با بیان اینکه دانشجویان یا با کمک و راهنمایی مراکز مثبت زندگی باید در سامانه «student.behzisti.net» ثبت نام   کنند، اضافه کرد: این سامانه از سایت بهزیستی کشور نیز قابل دسترسی است و فرایند پرداخت شهریه حمایتی الکترونیکی بوده  و بدون مراجعه دانشجو به مراکز بهزیستی انجام می‌شود.
وی اظهارداشت دانشجویان دانشگاه های دولتی کمک هزینه مورد نیاز و دانشجویان دانشگاه های غیردولتی شهریه های تحصیلی طبق دستورالعمل دریافت می کنند.
حسینی افزود: زنان سرپرست خانوار و فرزندانشان که دارای پرونده در بهزیستی هستند و دانشجویان دارای سرپرست معلول دارای تأیید کمیسیون پزشکی  دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید باشند می توانند از این شهریه حمایتی برخوردار می شوند.
 مدیرکل بهزیستی استان زنجان به مناسب سازی فضای دانشگاه ها اشاره و خاطرنشان کرد: مهم‌ترین عناصر کلیدی و راهکارهای اجرایی برای مناسب‌سازی فضاهای آموزشی برای معلولین حرکتی در دانشگاهها شامل چهار آیتم اصلی سرویس‌های بهداشتی، سطح شیبدار، آسانسور و مناسب بودن ورودی های اصلی و همچنین مناسب سازی درگاههای الکترونیک مورد استفاده دانشجویان است.

Share this post