توسعه صنعتی استان زنجان نظام مند در حال حرکت است

توسعه صنعتی استان زنجان نظام مند در حال حرکت است

آوای میهن نیوز_استاندار زنجان گفت: زنجان از سبد تنوع فعالیت های تولیدی صنعتی برخوردار است و این روند رو به گسترشی دارد.
دکتر محسن افشارچی عصر روز در آیین مبادله تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش با شرکت کاغذ سازی راشا کاسپین ایرانیان برای تامین مقوای مورد نیاز برای جلد کتاب های درسی افزود: توسعه صنعتی استان به صورت نظام مند در حال حرکت است.
وی با بیان اینکه زنجان در صنایع مختلف از جمله در صنایع سلولزی و کاغذی موفق است، اظهار داشت: تا کنون تمام مقوای مورد نیاز برای تولید جلد کتب درسی از خارج کشور تامین می‌شد ولی امسال خوشبختانه طی قراردادی که شاهد انعقاد آن بودیم تمام نیاز داخلی در این حوزه در استان زنجان تولید خواهد شد.
افشارچی با اشاره به تمایز شرکت کاغذ سازی راشاکاسپین ایرانیان با سایر واحد های مشابه، افزود: یک تمایز عمده این واحد صنعتی با سایر واحدهای موجود، بازیافت ضایعات کاغذ به وسیله دستگاه های پیشرفته صنعتی است به طوری‌که طی فرایند تولید هیچ درختی قطع نمی‌شود و به اصطلاح تناقضی با مسائل زیست محیطی ندارد.

Share this post