راهپیمایی روز قدس در زنجان سال۱۴۰۱ + فیلم

روز قدس 1401

راهپیمایی روز قدس در زنجان سال۱۴۰۱ + فیلم


مردم پایتخت شور وشعور حسینی( زنجان) در روز قدس با سر دادن شعارهای مرگ بر اسرائیل ومرگ بر آمریکا بار دیگر انزجار خود را از اشغالگران قدس ورژیم کودک کش اعلام کردند.

 

 

Share this post