رفع تصرف از ۱۸۵ هکتار اراضی ملی در تاکستان

رفع تصرف از ۱۸۵ هکتار اراضی ملی در تاکستان

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان خبرداد:

رفع تصرف از ۱۸۵ هکتار اراضی ملی در تاکستان

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان در حاشیه عملیات رفع تصرف از اراضی ملی این شهرستان گفت: طی ۶ ماه اول سالجاری ۵۶/۱۸۵ هکتار از این اراضی رفع تصرف گردیده که ارزش بیش از ۳۷ میلیارد ریال می باشد.

حسین رجبی  درجلسه مجمع خیرین امنیت ساز شهرستان تاکستان اظهار داشت: اراضی مورد تصرف شناسایی شده در سال ۹۹، بیش از ۱۲۰ هکتار می باشد که به زودی رفع تصرف خواهد شد.

وی بیان کرد: اراضی ملی بخشی از اموال عمومی و متعلق به همه مردم است ، بنابراین پدیده تصرف عدوانی اراضی ملی و منابع‌طبیعی با جدیت از سوی دستگاه قضائی پیگیری و برخورد قانونی با سودجویان و متعرضین صورت خواهد گرفت۰

در جلسه مجمع خیرین امنیت ساز شهرستان تاکستان که در سالن شهید حاج قاسم سلیمانی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان وباحضور دادستان محترم برگزار گردید آقای بهزاد طاهرخانی به عنوان مدیرعامل مجمع خیرین امنیت ساز شهرستان توسط اعضاء انتخاب شد.

Share this post