صنایع ملزم به استفاده از پساب فاضلاب هستند

صنایع ملزم به استفاده از پساب فاضلاب هستند

میهن نیوز: معاون دادستانی شهرستان زنجان در حاشیه بازدید از خدمات شرکت آب و فاضلاب استان زنجان درحوزه توسعه شبکه فاضلاب و تصفیه آب و فاضلاب گفت: صنعت فاضلاب نماد تحقق مدیریت کارآمد در هر سرزمینی است که آینده و بقای هر جامعه ای را تضمین می کند، از این روز صنایع استان در راستای بازچرخانی آب ملزم به استفاده از پساب هستند.

دکتربهنام بیگدلو با تاکید بر ضرورت توسعه خدمات جمع آوری و تصفیه بهداشتی فاضلاب در زنجان گفت: در این راستا نیز تعامل بیشتر شهرداری با شرکت آب و فاضلاب استان جهت تسهیل گری بیشتر توسعه شبکه فاضلاب و پرهیز از مانع تراشی برای توسعه شبکه فاضلاب از اولویت بالایی برخوردار است.

این مسئول تاکید کرد: شرکت آب و فاضلاب با دانش فنی بالایی وظایف قانونی خود را اجرا می کند که در این زمینه از فعالیت های این شرکت بصورت تمام قد حمایت می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: دادستانی شهرستان زنجان با کسانی که در انجام وظایف شرکت آب و فاضلاب اخلال ایجاد می کنند برخورد خواهد کرد.

گفتنی است: معاون دادستانی شهرستان زنجان همراه با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان از مراحل اجرای شبکه فاضلاب در کوی نارون، شهرک بهارستان، کوچه سیدلر و تاسیسات تصفیه خانه آب و تصفیه خانه  فاضلاب زنجان بازدید کرده و از نزدیک در جریان خدمات این شرکت قرار گرفت.

Share this post