معاون استاندار زنجان: با مسائل اجتماعی نمی توان آمرانه برخورد کرد

معاون استاندار زنجان: با مسائل اجتماعی نمی توان آمرانه برخورد کرد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت: با نگاه صرف اداری نمی‌شود با مسائل اجتماعی برخورد کرد، تروج ازدواج و پیشگیری از طلاق را نمی توان آمرانه و به حالت دستوری پیش برد.

خدابخش مرادی در کمیته صیانت از خانواده استان زنجان افزود: رویکرد این جلسه اداری نیست، و تلا ش شده بانوان و مدیران دستگاههای اجرایی که می توانند  در مداخله در پیشگیری از اشاعه و توسعه آسیب های اجتماعی متعدد در جامعه اثر گذار باشند، دعوت و حضور یافته اند.

این مسئول ادامه داد: با مسائل اجتماعی نمی توان آمرانه برخورد کرد و بر این مبنا به همین دلیل رویکرد در نظر گرفته شده در کمیته صاینت از خانواده این استا اجتماعی کردن پیشگیری از طلاق، بالا رفتن سن ازدواج و کودک همسری است.

معاون استاندار زنجان ادامه داد: برای تحقق این امر معتقدیم صاحبنظران، کارشناسان، اساتید، مشاوران و همه دست اندر کاران امر می توانند در قالب کمیته ای موجودیت مبارک به نام خانواده را صیانت کنیم.

وی اضافه کرد: برای کمیته صیانت از خانواده سه رویکرد اینکه به چه نحوی می توان این کانون را حفظ کرد، راههای پیشگیری ازپاشیدن شدن خانواده و پایداری در تقویت خانواده با جدیت بیشتری پیگیری می شود.

مرادی افزود: در زمان حاضر با تشکیل هیات اندیشه ورز در استان ۲۵ نفر از اساتید دانشگاهی در حوزه مسائل اجتماعی و فرهنگی هر ماه تشکیل جلسه داده و مباحث مختلفی  مطرح و تبادل نظر می شود که برگزاری جلسه صاینت خانواده  متشکل از کارشناسان و دستگاه های اجرایی  موضوعات مطرح و بررسی می شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان ادامه داد: یکی  از مشکلات کنونی در جلسات اجتماعی این است که صرفا به به مشکل پرداخته می شود و معتقدم بیان مشکل رافع نیست و در این میان موضوعاتی از قبیل  طلاق، افزایش سن ازدواج و کودک همسری وجود دارد که این جلسه با این هدف شکل گرفته است.

وی اظهار داشت: در این جلسه تلاش می شود به راههای برون رفت از مسائل مطرح شود و به همیل دلیل رویکرد مد نظر  مداخله در مسائل اجتماعی است و در این میان اجتماعی کردن به معنی  بهره گیری از تمامی فرصت های موجود اعم از اداری، شخص ها و به نحوی که همه اقشار در هر جایگاهی، موقعیت شعاع عمل نفوذ اجتماعی اندیشه ای خود استفاده کنند.

 این مسئول ادامه داد: در تیین صاینت از خانواده و ترویج اینکه عوامل می تواند این کانون را آسیب بزند از رویکردهای مهم کمیته صیانت خانواده این استان است.

وی یاداوری کرد: در جلسه ستاد مواد مخدر به این موضوع اشاره شد که یکی از مشکلات آموزش و پرورش وبرخی مراکز دانشگاهی این است که  عالم و عامل نیست  و در این میان معتقدم مراکز نخبگان به لحاظ اجتماعی شدن دچار آسیب هستند و  این در حالی است  حوزه های نظیر طلاق،   کودک همسری به نگاه عالمانه  نیاز دارد.

 مرادی افزود: اگر عالمانه،   مدبرانه، هنرمندانه و فناورانه به مسائل اجتماعی نگاه نکنیم نه تنها پیشگیری نکرده ایم بلکه برخی مداخلات انجام گرفته نیز نه تنها پیشگیرانه نیست، حتی ترویج دهنده است.

وی اظهار داشت: بر این اساس برای مداخله در امر مسائل اجتماعی به ویژه پیشگیری از طلاق و ترویج ازدواج مورد تو جه قرار گرفته بطوری که پس از ۶ ماه  گزارشی که از سوی داد گستری  اعلام شد  اقدامات انجام گرفته دستگاههای اجرایی، هفت درصد  میزان مراجعه به طلاق به دادگستری و دادگاههای استان را کاهش داده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان ادامه داد: نوعی مداخله در آسیب ها از سوی دستگاههای مختلف در این ارتباط باید تعریف  شود در این میان هر چند اقداماتی انجام گرفته اما کافی نبوده است.

وی یادآوری کرد: در کمیته صیانت  از خانواده مسائل اجتماعی بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد و در جلسات آینده صاحبنظران شیوه مداخله در پیشگیری از طلاق دراستان را مورد توجه قرار دهند.

این مسئول تاکید کرد: بیش از ۵۰ درصد علل طلاق ها در استان زنجان  اعتیاد است و مداخله، بهداشت ازدواج  نیز از علل دیگر بروز این مساله در این استان است.

وی، بر انعقاد تفاهم امور بانوان استانداری زنجان با تعدادی از دستگاه های متولی با هدف مداخله در طلاق استان تاکید کرد.

 

Share this post