نشاط اجتماعی نقش مهمی در سلامت و پویایی جامعه دارد

بیدخام

نشاط اجتماعی نقش مهمی در سلامت و پویایی جامعه دارد

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین در دومین جلسه هیئت اندیشه‌ورز  که با دستور جلسه بررسی راهکارهای ایجاد نشاط اجتماعی برمبنای آموزه‌های دینی و اسلامی برگزار شد، شادی و نشاط را یکی از پیش شرط‌های جامعه پویا دانست و تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که به‌ویژه در حوزه سیاست‌گذاری باید مورد توجه قرار گیرد بحث نشاط اجتماعی است.

مریم بیدخام با اشاره به نقش بسزای نشاط اجتماعی در شکوفایی کشور، تصریح کرد: با افزایش نشاط در جامعه، امنیت اجتماعی نیز ارتقا یافته و افراد پویاتر و مفیدتر به نقش‌های اجتماعی خود عمل می‌کنند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استان از میان رفتن روحیه فعالیت جمعی را از جمله پیامدهای پایین‌بودن نشاط اجتماعی برشمرد و گفت: تزریق شادی و نشاط در اجتماع  در چارچوب فرهنگ غنی اسلامی می‌تواند به پویایی جامعه بیانجامد و سبب توسعه همه‌جانبه آن شود.

وی با بیان اینکه در سایه این موهبت،  ناامیدی از زندگی افراد جامعه رخت بربسته و جای خود را به امیدواری و پویایی می‌دهد، افزود: با ارتقا سرمایه اجتماعی است که می‌توان در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی انتظار بالندگی داشت.

بیدخام با استناد به آموزه های اسلامی در این خصوص گفت: در سطح جامعه نیز کمتر فردی را می‌توان یافت که با شادی و نشاط در زندگی فردی و اجتماعی در چارچوب عرف و شرع  مخالف باشد.

وی م با اشاره به اینکه هر ملتی به فراخور فرهنگ خود، نیازمند رشد شادی و انتخاب ابزارهای مناسب در این زمینه است، اظهار داشت: در کشور ما نیز با توجه به فرهنگ جامعه ، اعیاد و مناسبت‌های ملی و مذهبی زمینه‌های بسیاری برای شادی وجود دارد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین شادی را لازمه وجود تفکر، خلاقیت و رشد و متفاوت با لهو و لهب و ابتذال دانست و افزود: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با سیاست گذاری مناسب ، بسترساز شادی مردم شوند.

بیدخام با اشاره به اینکه شاخصه‌های نشاط با کیفیت زندگی مردم پیوند می‌خورد، گفت: با ایجاد رفاه می‌توان زمینه‌های شادی را فراهم کرد.

Share this post