نصب دستگاه‌های شتابنگار برخط در استان زنجان فعال است

مهندس بیات منش

نصب دستگاه‌های شتابنگار برخط در استان زنجان فعال است

میهن نیوز_مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته نصب دستگاه‌های شتابنگار برخط در استان زنجان فعال بوده و در حال اجرا است.

مسعود بیات منش در گفتگو با خبرنگاران افزود: لزوم شناسایی حریم شهرها و تبیین توسعه آنها با توجه به شکل زمین ساختی آنها، شناخت دقیق از گسل‌ها و وضعیت لرزه خیزی این منطقه در شکل گیری و توسعه شهری آن بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان متولی شبکه شتاب نگاری زلزله در کشور، مرجع مهمی در طراحی سازه‌های مقاوم و مدیریت بحران و زلزله در کشور است، اظهار کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته نصب دستگاه‌های شتابنگار برخط در استان زنجان فعال بوده و در حال اجرا است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: تاکنون روش‌های متعددی جهت پیش بینی زلزله صورت گرفته است اما هیچیک از آن‌ها توانایی تخمین دقیق زمان، مکان و شدت زلزله را ندارد.

بیات منش به عدم صدور جواز سلامت زمین برای ساخت وساز در کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه در کشور سلامت زمین قبل از ساخت وساز، بررسی وتایید نمی‌شود درحالی‌که در اکثر کشورهای زلزله‌خیز دنیا این مسئله به شدت مورد دقت و تاکید متولیان است.

وی تصریح کرد: در ساخت یک ساختمان علاوه بر زمین، طرح ساختمان، کنترل مصالح و کنترل ساخت هم اهمیت دارد و این عوامل در استحکام ساختمان نقشی موثری دارند.

Share this post