همه دستگاه‌ها برای برگزاری کنگره شهدای زنجان پای کار باشند

همه دستگاه‌ها برای برگزاری کنگره شهدای زنجان پای کار باشند

استاندار زنجان گفت: انتظار از همه دستگاه ها و مدیران این است که به موضوع برگزاری کنگره ۳۵۳۵ شهید استان ورود کنند چرا که این برنامه فقط مختص چند ارگان نیست بلکه همه باید کمک کنند.

فتح الله حقیقی  در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان بر لزوم تدوین و طراحی نقشه راه برای بها دادن به کارهای ارزشی در استان اشاره کرد و افزود: ما در موضوعات قرآنی خیلی مساله داریم؛ باید به این پرسش پاسخ داده شود که در دوران کرونا در این زمینه چه اقدامی در فضای مجازی انجام شد.

وی اظهار داشت: علت کم رنگ بودن کارهای ارزشی این است که فکر می کنیم این کارها موقت است در حالی برنامه ریزی کوتاه مدت و دراز مدت هر ۲ باید توأما مورد توجه باشد.

استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری کنگره ۳۵۳۵ شهید این استان در سال جاری اشاره کرد و گفت: انتظار از همه دستگاهها و مدیران این است که به موضوع ورود کنند چرا که کنگره شهدا فقط مختص سپاه و چند ارگان نیست بلکه همه باید کمک کنند.

وی با بیان اینکه یکی از مصداق های زندگی قرآنی توجه به شهدا است، افزود: برگزاری کنگره ۳۵۳۵ شهدای استان نیز گامی در این راستا است.

حقیقی در بخشی از سخنان خود به جلسات برگزار شده با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص برگزاری کنگره ۳۵۳۵ شهید استان زنجان اشاره کرد و افزود: در این جلسه ها درخواست هایی مطرح شد و مورد موافقت قرار گرفت که انتظار داریم در همین روزها این موضوعات و دستورها و قول های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عملیاتی بشود.

وی با بیان اینکه ساخت سریال شهید شهریاری از برنامه های ذیل کنگره ۳۵۳۵ شهید استان زنجان بود، افزود: در این راستا مستند فعالیت انقلابی زنجان نیز در حال ساخت است.

Share this post