هیچ کس حق جلوگیری از انتقاد را ندارد

دانشگاه آزاد زنجان

هیچ کس حق جلوگیری از انتقاد را ندارد

 

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان گفت: اداره برخی بخش های دانشگاه با همکاری دانشجویان انجام خواهد شد و بر این باوریم آزمون خطا در این محیط بسیار کم هزینه تر در عرصه عمومی و مدیریت های کلان خواهد بود.

آوای میهن نیوز:  احمد نقیلو، در جمع فعالان فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان اظهار کرد: مدیریت دانشگاه، دانشجویان را در مدیریت دانشگاه سهیم می‌داند و بر این باوریم دانشگاه بدون دانشجو و نقش دانشجو در فعالیت‌ها معنای واقعی خود را ندارد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان به استقبال دانشجویان واحد زنجان از برگزاری کلاس‌های حضوری اشاره کرد و افزود: استقبال دانشجویان از برگزاری کلاس های درس بصورت حضوری بسیار چشمگیر بود و با حضوری شدن دانشگاه، فضای سرد دانشگاه‌ها به امید، شادابی و پویایی تبدیل شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های دانشجویان در دانشگاه اشاره کرد و گفت:  فعالان دانشجویی نماینده واقعی دانشجویان هستند که هم باید مباحث مطالبه‌گری را دنبال کنند و هم باید در فعالیت‌های عمومی دانشگاه مشارکت و نقش فعالانه خویش را ایفا کنند.

نقیلو ادامه داد: فعالان دانشجویی در واقع نمایندگان دانشجویی و حلقه واسطه بین مدیران دانشگاه و دانشجویان هستند.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان بر لزوم رعایت قوانین و مقررات به عنوان هنجارهای اجتماعی اشاره کرد و اظهار کرد: اگر در فضای دانشگاه مبحثی مبنی بر رعایت قانون و نهی از موضوعی مطرح می‌شود، نباید بگوییم عده‌ای می‌توانند مستثنی شوند و این استثنا شدن و تفاوت قائل شدن مسائل و مشکلات بزرگتری در سطح جامعه بوجود می‌آورد.

وی اضافه کرد: همه افراد برای اجرای مقررات و قانون باید اهتمام داشته باشند و من به عنوان مسئول دانشگاه و شما به عنوان نماینده دانشجویان نسبت به اجرای این مهم باید جدی‌تر و عامل تر باشیم.

نقیلو، برخی رفتارها و مطالبه‌ها را زمینه‌ساز رفتارهای ناهنجار توصیف کرد و گفت: ویژه‌خواری از هر منظری بنگرید زشت است و فساد به دنبال دارد و دانشگاه باید اولین قدم برای قطع ویژه خواری باشد، دانشگاه محیط تمرین مدیریت های آینده برای نسل جوان و فارغ‌التحصیل است.

وی در ادامه به بحث مشارکت دانشجویان در فرایند اداره امور دانشگاه اشاره کرد و گفت: اداره برخی بخش‌‌‌‌های دانشگاه با همکاری دانشجویان انجام خواهد شد و بر این باوریم آزمون خطا در این محیط بسیار کم هزینه‌تر در عرصه عمومی و مدیریت‌های کلان است.

وی اضافه کرد: دانشجو باید علاوه بر فراگیری آموزش و پژوهش، باید متدهای مدیریتی را نیز بیاموزد.

نقیلو مطالبه‌گردی و نقد و پرسش را حق دانشجویان در محیط‌های دانشجویی عنوان کرد و گفت: دانشگاه و مدیران دانشگاهی باید خود را معرض پرسش‌ها و نقدهایی دانشجویی قرار بدهند و از آن استقبال کنند.

وی افزود: دانشجویان مباحث مرتبط با مطالبه‌گری در محیط های دانشجویی و دانشگاهی را باید با رعایت چارچوب‌های قانونی پیگیری کنند.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان تاکید کرد: هیچ مدیر و مسئولی در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان اجازه ندارد جلوی انتقاد های بجا و سازنده دانشجویی را سد کند.

گفتنی است، در این جلسه که بصورت ماهانه برگزار می‌شود دانشجویان حاضر به طرح پرسش‌های خود از سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان زنجان و مدیران حاضر پرداختند.

Share this post