پرداخت یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان زنجانی

صالحی مدیر کل کمیته امداد

پرداخت یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان زنجانی

 

آوای میهن نیوز: مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت:یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان از ابتدای امسال تاکنون از طریق صندوق امداد ولایت پرداخت شده است.

روح اله صالحی، در گفتگو با خبرنگار ما، با ارائه گزارشی از خدمات معوض این نهاد از ابتدای سال جاری تاکنون، اظهارداشت: یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان عزیز تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان از ابتدای امسال تاکنون از طریق صندوق امداد ولایت پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه تلاش کمیته امداد درحوزه خدمت رسانی به خانواده های عزیز تحت حمایت حفظ عزت نفس وکرامت انسانی وتقویت مسئولیت پذیری در آنان است، افزود: بر اساس آمارهای موجود ۱۰۲ فقره تسهیلات قرض الحسنه از ابتدای سالجاری تاکنون از طریق صندوق امداد ولایت این استان به مددجویان عزیز تحت حمایت کمیته امداد استان زنجان پرداخت شده است.

صالحی میزان تسهیلات قرض الحسنۀ پرداختی به خانواده های عزیز تحت حمایت این نهاد را از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از  یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان اعلام کرد و ادامه داد: تسهیلات قرض الحسنه پرداختی به جامعه هدف این نهاد در قالب وام کارگشایی، اشتغال، مسکن و ودیعه مسکن ،درمان وفرهنگی بوده است.

مدیرکل کمیته امداد استان با بیان اینکه طبق آمارهای موجود ۷۶ مورد از تسهیلات پرداختی به جامعه هدف این نهاد از ابتدای سالجاری تاکنون در قالب وام کارگشایی و ضروری بوده است، اضافه کرد: به همین منظور بیش از یک میلیارد و۲۱۵ میلیون تومان از محل منابع صندوق امداد ولایت در قالب وام کارگشایی و ضروری از ابتدای امسال تاکنون به مددجویان عزیز تحت حمایت این نهاد پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه از محل تسهیلات قرض الحسنه پرداختی به خانواده های تحت حمایت از ابتدای سالجاری تاکنون برای هفت خانواده نیازمند زنجانی اشتغالزایی شده است، ادامه داد: به همین منظور ۱۷۰میلیون تومان تسهیلات اشتغال به منظور ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای خانواده های تحت حمایت از محل اعتبارات صندوق امداد ولایت از ابتدای امسال تاکنون سرمایه گذاری شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان همچنین تصریح کرد: ۲۰۰ میلیون تومان از خدمات معوض کمیته امداد استان زنجان از ابتدای سالجاری تاکنون نیز به منظور کمک به تأمین مسکن و ودیعه مسکن خانواده های عزیز تحت حمایت بوده است.

صالحی افزود: تلاش می کنیم با ارائه خدمات معوض و هم افزایی آن با خدمات بلاعوض این نهاد زمینه اثربخشی خدمات ارائه شده در بخش های مختلف از این طریق افزایش یافته و تسهیل گری لازم در توانمندسازی خانواده های عزیز تحت حمایت ایجاد شود.

Share this post