کلاه گشاد وعده های سیاسی بر سر زنان!

فرحناز فتحی

کلاه گشاد وعده های سیاسی بر سر زنان!

میهن نیوز- یادداشت مدیر مسوول:زنان همواره به عنوان بخش مهمی از جامعه در عرصه های ظهور و ثبوت دموکراسی از جمله انتخابات و فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی حضوری فعال و چه بسا پررنگ تر و شفاف تر از مردان داشته اند.

 در طول بیش از چهار دهه از عمر انقلاب در بزنگاه های مختلف تاریخی با نقش آفرینی و کنشگری های فعالانه به تثبیت شرایط و تکثیر دیدگاه‌های حراست از دستاوردهای انقلاب با وجود موانع و تنگناهای مختلف پرداخته اند. اما متاسفانه در هر برهه ای، دولت‌های مختلف با ابزار شعار احترام و توجه به تحولات کشور در حوزه برابری های جنسیتی و حتی فراتر از آن با شعار عدالت نگرشی به ویژه با محوریت شایسته مداری، از این حضور و دغدغه مندی در راستای تحکیم جایگاه خود، بهره های فراوانی برده و گاهی در مقاطعی با توجه به مطالبات پیگیر بخش نخبگانی جامعه، حقوق فراموش شده این قشر در حوزه های خاص از جمله تصمیم گیری و اجرایی و سیاسی به ظاهر به رسمیت شناخته شده است.

اما با نیم نگاهی به سیر تحولی التزام به  این حقوق از آغاز فعالیت های دانشجویی و مردمی در سال‌های منتج به انقلاب اسلامی ایران تاکنون، به ویژه در استان زنجان نه تنها نمی توان نقاط بسیار روشنی را در کارنامه مسئولان درخصوص توجه به جایگاه حقیقی زنان، رصد کرد حتی برخی نقاط امید بخش نیز به کلی با نگاه جنسیت مدارانه مدیران ارشد به یاس تبدیل شده است به طوری که امروز، گوشه نشینی و حاشیه گزینی زنان و بانوان تحصیل کرده، متخصص، اهل اندیشه و برنامه جزء لاینفک زندگی سیاسی زنان این سرزمین شده است که خود می تواند زنگ خطری در راستای انفعال نامتوازن و در برخی موارد واکنش برعکس این بخش تاثیر گذار از پتانسیل انسانی استان باشد.

اگرچه با رصد تحولات اوایل انقلاب و صدرنشینی اخبار تجلی اراده سیاسی زنان زنجانی برای تحکیم پایه‌های نهضت امام خمینی(ره) و پیشگامی آنها به عنوان اولین تظاهرکنندگان زن این نهضت در کشور می توان به عمق تعلق و تفکر زنان این سرزمین پی برد، اما این حضور و تاثیر سیاسی و اجتماعی در فرایند برپاداشتن نظام جمهوری اسلامی با گذر زمان دستخوش نگاه های متصلب و گاهی جنسیت مدارانه مسئولانی شده که بعد از ۴۳ سال نه تنها این نگرش را تعمیق نداده اند، بلکه با حذف زنان به بهانه های کناره‌گیری خود خواسته ایشان و عدم شناسایی بانوان نخبه سیاسی و اجتماعی و…، تیشه به ریشه نهال های امیدی زدند که ۴۳ سال پیش در این سرزمین برای برقراری عدالت در تمام حوزه‌ها بدون توجه به جنسیت، جانی دوباره گرفته بود چراکه زنان بر اساس وظیفه خود با کنش گری های فعالانه سیاسی و اجتماعی برای تبدیل دیدگاه های اصیل اسلام و انقلاب همگام با مردان و حتی پیشتر از آن ها به پا خاستند اما در گذر زمان و با نگاه مدیریتی ارجحیت جنسیتی در انتصابات، سهم آنها از این همه ایثار،  از خود گذشتگی، تعهد، ارتقا فردی و تحصیلی و پیشران زنان انقلابی بودن، حذف خاموش و بی توجهی مدیریت شده به توانمندی ها و نگرش‌های مدیریتی آنها در حال حاضر است.

نگرشی که با شعار های رنگارنگ مدیران و مسئولان به ویژه در کارزارهای انتخاباتی برجسته شد و با تغییر دولت، کلاه گشاد وعده های سیاسی بر سر زنان بیش از پیش خودنمایی کرد و به مرور در ادبیات کلامی مدیران ارشد استان نیز به ندرت نامی از مدیران و گزینه‌های مدیریتی از این قشر در شرایط برابر شایسته مداری شنیده می‌شود که این نگاه نیز بی شک نه تنها زنگ خطری برای جامعه بانوان استان بلکه برای تمام مردم استان است زیرا هر نگاه تک بعدی و جنسیت محور در انتخاب افراد اصلح بزرگترین خطر در راستای تضعیف جایگاه مدیریتی و به تبع تصمیم سازی و تصمیم گیری برای توسعه و ارتقا استان و اشاعه فرهنگ عدالت نگرشی در لایه های مختلف جامعه به ویژه در میان جوانان و نوجوانان به عنوان آینده سازان و آینده پروران این جامعه است.

 به نظر می رسد یکی از راه‌های  تضمین نشاط و پویایی اجتماعی این است که مسئولان ارشد استان که در گفتمان کلامی خود منشاء تصمیمات را علمی، فراجناحی و بر اساس صلاحیت و شایستگی عنوان می‌کنند در انتخاب و انتصاب افراد بر مسند های اجرایی فارغ از نگرش های سیاست‌زده و منقبض جنسیت محور بدون در نظر گرفتن سهم‌خواهی قشری، عدالت کلامی و اعلامی خود را به عینه در رفتار و اعمال خود به ویژه در توجه به شایستگی های زنان به اثبات برسانند.

نکته آخر

زنان زنجانی در سخت ترین شرایط اجتماعی و سیاسی و در روزهای پرالتهاب انقلاب، با نقش آفرینی صد درصد سیاسی خود، شان و تاثیر زن مسلمان را در تغییرات سیاسی و حاکمیتی به اثبات رساندند و امروز شاهد سقوط این تاثیر سیاسی در مناسبات قدرت به دلیل حذف این قشر از صحنه تصمیم گیری ها و تعاملات اجرایی هستیم که می توان با ترمیم دیدگاه‌ها و اصلاح روند نگرش های گزینشی افراد بر اساس جنسیت، بار دیگر فرصت بهره مندی جامعه از خدمات و برنامه های تمام دلسوزان و مدیران مدبر و متخصص را مهیا کرد و فرصت ترمیم نگرش لایه های مختلف جامعه درخصوص  عدالت در دستیابی به فرصت های برابر برای ارتقا و خدمت را مهیا نمود.

فرحناز فتحی

مدیرمسوول

کلاه گشاد وعده های سیاسی بر سر زنان!

Share this post