کنگره زنان تاثیرگذار استان زنجان یا دور همی!؟

کنگره زنان تاثیرگذار استان زنجان یا دور همی!؟

آوای میهن نیوز-یادداشت-فرحناز فتحی مدیر مسوول و صاحب امتیاز:

**کنگره زنان تاثیرگذار استان زنجان بعد از چند ماه وعده و برنامه‌ریزی در واپسین روزهای تیر ماه امسال برگزار شد که از نظر شکلی و محتوایی مورد انتقاد برخی از فعالان سیاسی اجتماعی و فرهنگی قرار گرفت که به برخی موارد اشاره می،شود تا در اقدامات بعدی، تدابیر اصولی تر و علمی تری جهت برگزاری چنین برنامه هایی اتخاذ شود و تنها هدف اجرای یک نمایش به نام زنان نباشد.

**از نظر شکلی کنگره مذکور بیشتر شبیه دورهمی زنان شاغل در ادارات بود .

** بیشتر مدعوبین و حاضرین در جلسه کارشناسان و کارمندان زن شاغل در ارگان‌ها، دانشگاه‌ها و ادارات دولتی و حوزه های علمیه استان بودند که تعداد بسیاری از آنها حتی از نحوه، دلیل، چرایی و هدف از برگزاری چنین کنگره(دورهمی) اطلاعی نداشتند و صرفاً با دعوتنامه دفتر مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری زنجان و به عنوان یک وظیفه اداری در این دور همی شرکت کرده بودند.

**برگزاری برنامه با ۴۵ دقیقه تاخیر، در محیطی بدون امکانات سرمایشی، عدم ارائه سین برنامه به مدعوین و بی اطلاعی از سخنرانان و مدت زمان سخنرانی آنها از دیگر موارد مورد تأمل بود.

** عدم حضور حتی یک مسئول کشوری حوزه زنان در کنگره استانی، از یک سو بیانگر ناتوانی یا عدم تعامل مسئولان استان با مرکز و بی‌اهمیت بودن چنین برنامه ای در سطح کلان کشوری بوده و از سوی دیگر تداعی گر نمایشی بودن این کنگره مانند برخی برنامه ها و جلسات بود که در واقع توهین به زنان و نادیده انگاشتن اهمیت و جایگاه آنها به ویژه در سرفصل برنامه ریزی های استانی محسوب می شود.

** بی‌نظمی در روند برگزاری کنگره از جمله عدم تنظیم وقت مقرر برای سخنرانان، عدم وجود مباحث علمی با رویکرد حل مسئله ، عدم توانایی در ایجاد فضایی آرام و به دور از همهمه، اجرای بخش های مختلف با نگاه برنامه های تفننی و تفریحی، نادیده گرفتن فعالان حوزه سیاسی و بانوان مسوول در سال‌های گذشته، بی توجهی به حضور بانوان مدیران کل و مدیران میانی سابق(مدیران بانوی در دولت های سابق و اسبق)، تجلیل های انتخابی از منتخبین تکراری با یک کلید واژه خاص و نادیده انگاشتن بانوان فعال سیاسی استان(گویی در استان زنجان هیچ بانوی فعال و اثرگذار سیاسی وجود نداشته و ندارد) از دیگر موارد قابل توجه و واکاوی کنگره فوق الذکر بود.

***نکته آخر:

کنگره ها معمولا به منظور تبادل نظرات و ایده ها، بیان مسائل و راه حل های پیشنهادی در حیطه تخصصی با رویکرد دستیابی به نتیجه برای برنامه‌ریزی، تصمیم سازی، اولویت بندی و بکارگیری برگزار می شوند و در همین راستا صاحب نظران، آگاهان و اندیشمندان برای بحث و گفتگو پیرامون موضوع مطروحه حضور یافته و به هم اندیشی و تبادل دیدگاه می پردازند. در حالیکه در کنگره (دورهمی) زنان تاثیرگذار استان زنجان هیچ یک از موارد مذکور به چشم نخورده و سخنرانی در برنامه مورد اشاره با قصه گویی یکی از مسوولان آغاز و با خاطره گویی مسئول دیگر پایان یافت و تنها خروجی این به اصطلاح کنگره زنان تاثیرگذار استان، ایجاد لحظاتی مفرح برای بانوان شاغل در ادارات به خاطر دورهمی دوستانه خارج از اداره و ثبت عملکردی برای مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری زنجان بود.

Share this post