مساعدت ۱۸ میلیارد تومانی مراکز نیکوکاری استان زنجان در رزمایش ایران همدل

مساعدت ۱۸ میلیارد تومانی مراکز نیکوکاری استان زنجان در رزمایش ایران همدل

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان خبرداد:

مساعدت ۱۸ میلیارد تومانی مراکز نیکوکاری استان زنجان در رزمایش ایران همدل

بر اساس آمار های موجود در مرحله اول و دوم اجرای رزمایش ایران همدل از طریق مراکز نیکوکاری استان زنجان بیش از ۱۸ میلیارد و ۷۷ میلیون تومان بصورت کمک های نقدی و غیر نقدی در  قالب بسته های معیشتی و بهداشتی، نذر و قربانی، تولید و توزیع ماسک و… به نیازمندان استان ارائه خدمت  شده است.

به گزارش آوای میهن نیوز، هدایت صفری، مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با اشاره به کارکردهای خوب  مراکز نیکوکاری در حوزه رسیدگی به خانواده های تحت حمایت و سایر اقشار نیازمند، گفت: مراکز نیکوکاری به عنوان تشکل های مردمی زیر نظر این نهاد با بهره گیری از ظرفیت های مردمی نقش آفرینی موثری در حوزه خدمت رسانی به نیازمندان داشته و فعالیت آنها موجب همدلی و احیای مسئولیت های اجتماعی در جامعه شده است.

وی  با اشاره به اینکه فعالیت های داوطلبانه مردمی  از طریق مراکز نیکوکاری منسجم تر شده و  با هم افزایی انجام شده اثربخشی خدمات به نیازمندان را ارتقاء می دهد، افزود: در سایه حضور و مشارکت مطلوب خیران، تشکل ها و مجامع در برنامه های اجرایی این نهاد از طریق مراکز نیکوکاری شاخص های خدمت رسانی به خانواده های عزیز تحت حمایت و اقشار نیازمند می تواند ارتقاء داشته باشد .

صفری به ایفای نقش مناسب مراکز نیکوکاری در اجرای مراحل اول و دوم رزمایش ایران همدل به عنوان یکی از کارکردهای موثر مراکز نیکوکاری در حوزه خدمت رسانی به نیازمندان اشاره کرد و افزود: بر اساس آمار های موجود در دو مرحله از  اجرای رزمایش ایران همدل در ماههای رمضان، محرم و صفر از طریق مراکز نیکوکاری استان زنجان بیش از ۱۸ میلیارد و ۷۷ میلیون تومان بصورت کمک های نقدی و غیر نقدی در  قالب بسته های معیشتی و بهداشتی، نذر و قربانی، تولید و توزیع ماسک و… به نیازمندان استان ارائه خدمت شده است.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای بهره گیری مناسب از ظرفیت های مردمی  موجود در مراکز  نیکوکاری به ویژه مشارکت تشکل ها، مجامع و آحاد مختلف مردم در اجرای مرحله سوم رزمایش ایران همدل، تصریح کرد: مرحله سوم ایران همدل با عنوان طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از ابتدای آذرماه آغاز شده و تا سالروز شهادت این سردار عزیز دلها ادامه خواهد داشت و برنامه ریزی شده است در این مرحله با بهره گیری از مشارکت داوطلبانه مردمی خدمات تخصصی تر در قالب اشتغال، درمان و امور تحصیلی و فرهنگی از طریق مراکز نیکوکاری به نیازمندان ارائه شود.

Share this post