زنان در دوره گذار و خودباوری

 زنان در دوره گذار و خودباوری

 زنان در دوره گذار و خودباوری

سمانه شاددل تنها بانویی است که معاون استاندار زنجان است ، مهندس شاددل در جلسه ای که به مناسبت روز زن با حضور دکتر حقیقی استاندار زنجان برگزار شد متن بسیار زیبایی را خواند که بدون هیچ توضیحی  شما نیز می توانید آنرا مطالعه کنید.

موضوع مهم نگرش نسبت به خود و به عبارت دیگر خود پنداری در دنیای امروز انسان ها را با چالش های معنا داری مواجه کرده است.به قول شکسپیر هیچ زندانی به اندازه زندانی که نمیدانیم درونش قرار داریم ما را محدود نمیکند .  و زندان خود پنداری زندانیست که دیوارهایش را نمیبینیم .

 از زاویه دیگری به موضو ع نگاه کنیم ، رفتار شناسان آزمایشی را انجام داده اند به نام  آزمایش نیزه ماهی ها و شیر ماهی. تعدادی شیر ماهی و نیزه ماهی را در استخری قرار دادند اما با حایل  شیشه ای بین آن دو گروه  ، نیزه ماهی ها چندین بار به سمت شکار حمله کردند اما با حصار مواجه شدند  حتی بعد از برداشتن حصار، به دلیل برخورد با حصار شیشه ای این حصار، قدرت و جسارت حمله به سمت شکار را در آنها سرکوب کرده بود تا زمانیکه به دور خود چرخیدند و چرخیدند تا از گشنگی تلف شدند.

و اما روایت ما :

در سالیان گذشته حصار های شیشه ای بین ما،( بانوان)  و موقیت های اجتماعی قرار داشت ، و چه بسا خود زندانی را نیز برای خود تدارک دیده بودیم اما به واسطه  تلاش بانوان سیاست های  نظام و دولت و مهمتر از همه، مدیران توسعه نگر و ریسک پذیری ، درها گشوده شده و حصارها برداشته شده ، و اکنون ما هستیم که باید  از زندان های خود ساخته خارج شویم و طلوع زیبای پیشرفت را بتابانیم و ببنیم.

ما در دوره گذار هستیم  دوره گذاری که سنت را به مدرنیته پیوند میدهیم و عملکرد ما در این دوره گذار سرنوشت دخترانمان را رقم خواهد زد.

در دوره گذار است که باید عاطفه مادر بودن همسر بودن و دختر بودن را به مدیر بودن و داشتن هویت اجتماعی گره بزنیم .

 مبادا در  عبور سریع از این دوران ، حس زن بودن را در زندان جا بگذاریم و بدون این ، در خارج از زندان به دنبال تعالی باشیم . تعالی با اعتدال معنا پیدا میکند  و ایجاد اعتدال  هنر زن هاست .اعتدال در اجتماع و محیط کار  با مسئولیت های  زنانه و ظرافت های خدادای.فراموش  نکنیم که دختران نازنین سرزمین ما در دوره گذار بیشترین نیاز را به دریافت الگو و هویت دارند و این هویت را من و شما باید در جان لطیف دخترانمان هک کنیم هویتی که مادران شهریاری ها باکری ها قامت بیات ها به جامعه بخشیدن تا هویت بانوان خیر زنجانی که با مهرانه و باران و روزبه را جاودان کردند

 افتخار میکنم به زن بودنم مادر بودنم و ایرانی بودنم و میبالم به اینکه در کنار شما بانوان بزرگوار برای اعتلای سرزمینم تلاش میکنم

هر کجا هستم و باشم  آسمان ، مال من است پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است

چشمها را باید شست – جور دیگر باید دید    

*سمانه شاددل – معاون استاندار زنجان

Share this post