بکارگیری افراد توانمند و متشخص در سطح ستاد و ادارات

      مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان خبرداد: بکارگیری افراد توانمند و متشخص در سطح ستاد و ادارات       *حسن مظفری مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان  در ارتباط زنده با مدیران مدارس ناحیه یک زنجان که در بستر شبکه شاد برگزار شد گفت: ایام بیماری کرونا ،نقش بسیار ...

12 آذر 1399


بیانیه جمعی از  تشکلهای صنفی ،مدنی و سیاسی استان زنجان درباره دخالت های غیر قانونی برخی نمایندگان مجلس در امور آموزش و پرورش استان زنجان

بیانیه جمعی از  تشکلهای صنفی ،مدنی و سیاسی استان زنجان درباره دخالت های غیر قانونی برخی نمایندگان مجلس در امور آموزش و پرورش استان زنجان باسمه تعالی مطلع کلام را به فرمایشات امیرمؤمنان و مولای متقیان علی بن ابیطالب مزین می کنیم که فرموده اند: کسی ...

15 آبان 1399


تهیه اطلس عدم دسترسی دانش آموزان به آموزش های مجازی در استان زنجان  به خوبی اجرا شده است

مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش خبرداد: تهیه اطلس عدم دسترسی دانش آموزان به آموزش های مجازی در استان زنجان  به خوبی اجرا شده است جلسه شورای معاونین و روسای ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحی و روسای ادارات ...

06 آبان 1399


راه اندازی مرکز جامع سواد – مهارت سواد آموزان خاص در استان زنجان

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان خبر داد : راه اندازی مرکز جامع سواد – مهارت سواد آموزان خاص در استان زنجان معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان در دومین جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی استان زنجان اظهار داشت: برای اولین بار در کشور مرکز جامع سواد ...

15 مرداد 1399