استاد فریدون مغانلو؛ شاعری با کلام آتشین

استاد فریدون مغانلو؛ شاعری با کلام آتشین فریدون مغانلو شاعری محجوب و چندلایه بوده و به قول دکتر تقیلو با وجود استعداد شگرف شعری و شاعرانگی متناسب با آفرینش‌های ادبیش دیده نشده و مجهول‌ القدر مانده است. به دعوت دکتر حسن تقیلو (سالک زنجانی) در صبحانه‌ی کاری ...

30 آبان 1399