۳۴ میلیون هکتار در کشور کانون گرد و غبار شده است

مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه تقریبا از همه آستانه های مربوط به محیط زیست و خط قرمزها عبور کرده ایم گفت: ۳۴ میلیون هکتار در کشور کانون گرد و غبار شده است واین زنگ خطری برای محیط زیست است و ...

19 خرداد 1401