بازگشایی دانشگاه های علوم پزشکی از اواسط مهرماه

آوای میهن نیوز: وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درسفر به استان قزوین به واکسیناسیون اساتید دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: دانشگاههای علوم پزشکی از اواسط مهرماه بصورت حضوری و مجازی بازگشایی خواهند شد. دکتر بهرام عین اللهی افزود: تصمیم گیری درباره بازگشایی دانشگاه ...

25 شهریور 1400