انتصاب سرپرست معاونت فرهنگی رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی‌قزوین

خانم میرزایی

انتصاب سرپرست معاونت فرهنگی رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی‌قزوین

 

میهن نیوز: طی حکمی نسرین میرزایی به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین معرفی شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین طی حکمی از سوی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، نسرین میرزایی به عنوان سرپرست معاونت فرهنگ و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین منصوب شد.

 در متن پیام محمد حسین فائزی آمده است؛

 نظر به تجارب گرانسنگ و احاطه سرکارعالی به فعالیت‌های معاونت فرهنگ و رسانه به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان معاونت فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین منصوب می شوید.

امید است با رویکردی تحول گرا، انقلابی و نخبگانی بتوانید در راستای بهبود عملکرد این معاونت و تاثیرگذاری روز افزون آن در میدان اندیشه و عمل فرهنگی استان موفق باشید.

همچنین در این حکم از محمد رستمی که در هفت سال گذشته تصدی این سمت مهم را برعهده داشتند قدرشناسی و سپاسگزاری گردید.

نسرین میرزایی از بانوان شاغل در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین است که رئیس گروه فرهنگی و کارشناسی چاپ این اداره کل را نیز عهده دار می باشد.

 

خانم میرزایی

Share this post