انقلاب اسلامی ایران و آغاز عصر جدید

طاهری

انقلاب اسلامی ایران و آغاز عصر جدید

 

“آن روز که جهان میان شرق و غرب مادّی تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمی‌بُرد، انقلاب اسلامی ایران، با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد؛ چهارچوب‌ها را شکست؛ کهنگی کلیشه‌ها را به رخ دنیا کشید؛ دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را اعلام نمود.”

تغییرات راهبردی در معادلات قدرت در جهان و به بار نشستن استقلال تاریخی ایران حاصل از انقلاب فرصتی برای باز تعریف معادلات به نفع منافع ملی  و حرکت جهانی اسلام است.در جهان چند قطبی آتی قطب غرب به سرکردگی آمریکا از سویی و قطب شرق به رهبری چین از طرفی دیگر در گیر نظام‌های ماهوی و تمدنی خواهد بود.

تشکیل قطب سوم جهان آینده پیرامون همکاری شانگهای و عدم تعهد به عنوان شریک، رقیب بین دو قطب غرب و شرق است. همکاری بین قطب سوم در جهان غرب ۲۱ باید توافقات راهبردی ترسیم گردید و در سطوح مختلف از عمیق و زود بازده عملیاتی گردد؛ پیشنهاد می‌دهم لایه‌های زیر برای همکاری بکارگرفته شود.

لایه اول علمی و فناوری: بدین منظور لازم است چهار چوب همکاری و به اشتراک گذاری فعالانه علمی پس از توافق سیاسی اجرایی شود.

لایه دوم فضای مجازی و فرهنگی: علیرغم تفاوت‌های فرهنگی بارز و مقاومت و تهی شدن نسل جوان در برابر الگوی فرهنگی غربی، تفکر استقلال محور  موجود در ذهنیت مردمان و دلایل زیاد برای همگرایی در عین حفظ اصالت وجود دارد. فضای مجازی به عنوان محل اصلی تبادلات فرهنگی  لازم است مورد توجه دقیق قرار بگیرد.

لایه سوم اقتصاد راهبردی: پیمان‌های دوجانبه  ارزی بانکداری مشترک ،صندوق تضمین ،حمل و نقل ،بیمه و موارد مشابه از محصولات این پلتفرم به شمار می‌آید.

لایه چهارم اقتصاد معیشت: بدون اقتصاد معیشت روزانه اثر گذاری فعالیت های علمی و اقتصاد راهبردی و مشترک در ابعاد فرهنگی سخت تر و تاب آوری در برابر تحریم ها و رقابت ها از غرب و شرق بعید خواهد بود.

لایه پنجم همگرایی سیاسی امنیتی

لایه ششم تمدن نوین اسلامی: در صورت موفقیت در ارائه راهکار نوین ،تدبیر معیشت و سبک زندگی الگوی اسلامی بیشترین توفیق را در تبدیل  شدن به الگوی جهانی خواهد داشت ،مسلمان انقلابی ایرانی به کمتر از ” و رایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا” قانع نخواهد شد.

درخواستم از نمایندگان و نخبگان جامعه و کل کشورهای منطقه و همسو این است که ان شاالله دست در دست هم آینده جهان را با این قطب جدیدی که ایجاد می‌شود؛ رقم بزنیم.

*مصطفی طاهری نماینده مردم شریف زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی

Share this post