اهتمام جدی استان زنجان در صدور اسناد مالکیت اراضی

اهتمام جدی استان زنجان در صدور اسناد مالکیت اراضی

 

 رییس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه جاهایی که ما به لحاظ   نداشتن سند  آسیب دیدیم کمتر از وجود سندهای مسئله دار بوده است ، با این حال بهترین گزینه برای سند دار کردن اراضی گزینه تشویق و ترغیب مردم است.

حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکیدر دیدار معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن تشکر و خیر مقدم گفت:در استان زنجان برای سند دار کردن اراضی اقدامات خوبی صورت گرفته و همین جا از زحمات و تلاشهای مدیر کل ثبت اسناد استان بابت این اقدامات مهم تشکر میکنم

وی با بیان اینکه جاهایی که ما به لحاظ   نداشتن سند  آسیب دیدیم کمتر از وجود سندهای مسئله دار بوده است با این حال بهترین گزینه برای سند دار کردن اراضی گزینه تشویق و ترغیب مردم است

حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکیبا بیان اینکه یکی از مظاهر بروز فساد در حوزه زمین خواری است افزود :منشأ بروز این امر نداشتن سند مالکیت اراضی است که موجب تولید پرونده در دادگاه و اسباب هزینه و زحمت برای جامعه و مراجع قضایی است

رییس شورای قضایی استان زنجان با اشاره به اینکه اغلب نگرانی و دغدغه مردم در خصوص سندار کردن اراضی در شهر ها نیست ، بلکه خارج از شهرها است و اداره ثبت اسناد و املاک استان با رعایت  مقررات  ثبتی ، تسهیل و تسریع در صدور اسناد در رفع موانع و دغدغه های مردم اهتمام کند  و دستگاه قضایی استان آمادگی خود را برای حمایت از اداره ثبت اسناد استان برای تسریع در امر اعلام میکند

 علی بهبهانی معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشوردر این دیدار با تشکر از پیگیری و اقدامات حمایتی رییس کل دادگستری استان زنجان در اجرای سیاستهای سازمان بویژه سندار کردن اراضی گفت :تا پایان سال موضوع سند دار کردن اراضی ملی در کشور به پایان خواهد رسید که این امر اقدام ارزشمند و مبارکی است

وی با بیان اینکه ما در هیچ استانی نتوانستیم امور اراضی را به خط و همسو کنیم گفت :  در استان زنجان با همراهی و همکاری دستگاهها و متولیان امر در امور اراضی اقدامات بسیار خوب صورت گرفته و جای تشکر دارد

 

Share this post