بازگشایی پادگان به دستور وزیر دفاع

راشاد رییس شورای شهر زنجان

بازگشایی پادگان به دستور وزیر دفاع

بازگشایی پادگان به دستور وزیر دفاع/ پروژه تا دهه فجر به پایان می‌رسد

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به بازگشایی پادگان به دستور وزیر دفاع گفت: در صورت نبود موانع پروژه تا دهه فجر به پایان می‌رسد.

عباس راشاد  اظهار کرد: بازگشایی پروژه پادگان از روز شنبه آغاز شده است که این موضوع در نتیجه سفر اخیر وزیر دفاع صورت گرفت.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به جلسه با وزیر دفاع با محوریت پادگان افزود: در این جلسه آخرین گزارش پروژه پادگان به وزیر دفاع داده شده و تصمیمات مربوط اتخاذ شد.

وی تصریح کرد: پس از این جلسه مقرر شد که شهرداری بدون هیچ مانعی به پادگان ورود  داشته باشد و این پروژه از سر گرفته شود وامیدواریم با تلاشی که نیروهای اجرایی انجام می‌دهند بتونیم تا دهه فجر این را تمام کنیم.

راشاد اداکه داد: وزیر دفاع نیز خواستند که آخرین اطلاعات درباره تعطیلی و همچنین اتمام پروژه را مرتب به وزیر دفاع گزارش دهیم.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان گفت: طبق آخرین جلسه همان تعهدات قبلی پابرجاست و اجریی خواهد شد که ۱۶ بند داشت همان است و تعهدات بعدی منتفی است و همان چیزی که در جلسه مشترک بین نماینده وزیر دفاع، نماینده شهرداری و شورا و همچنین پادگان بود اجرایی خواهد شد. منبع: فارس

Share this post